Ffatri Fwyelli Mynydd Rhiw

Medi 2006

Yn ystod y tair wythnos ddiwaethaf mae archaeolegwyr or Amgueddfa Genedlaethol wedi bod yn cloddio yn un or ffatrioedd bwyelli Oes y Cerrig sydd iw cael ar Fynydd y Rhiw. Maer gloddfa yma wedi ei leoli ar yr ochr ddwyreiniol or mynydd yn wynebu bae Porth Neigwl a mynydd Garn Fadryn a chopaon y Eryri a mynyddoedd Meirionydd iw gweld oddyno.

Pennaeth y prosiect arbennig yma oedd y Dr Steve Burrows. Un or prif resymau dros gloddir fan arbennig yma oedd i ddarganfod golosg (charcoal) er mwyn dyddior safle. Ac yn cydweithio a Dr Burrows roedd Dr Ken Brassil. Roedd Dr Brassil yn ogystal a gweithio ar y safle wedi  cysylltu a chydlynu efo ysgolion lleol ac wedi trefnu iddynt  ymweld ar safle. Arwahan i gyfarfod y criw oedd yn cloddio a chael golwg manwl ar y lle, roedd y plant yn cael dipyn bach o hanes gan y Prifardd Iwan Llwyd ac yn cael cyfle i gyfansoddi cerddi. Ysgrifennwyd y cerddi ar gerrig or gloddfa, dwy garreg i bob ysgol, un iw ddychwelyd iw fan gwreiddiol ar llall i fynd efo nhw ir ysgol i gofio am eu profiad arbennig. Bellach maer prosiect wedi dod i ben ar gloddfa wedi ei chau ai dychwelyd yn ol i fynwes y mynydd a chyn hanes.

Mae Dr Steve Burrows wedi gaddo gyrru adroddiad i ni ar ganlyniadaur cloddio ac fe gym hyn dipyn o amser gan y bydd yn rhaid profir samplau a chasglur holl dystiolaeth at i gilydd cyn y bydd ir archaeolegwyr a ninnau wybod sut yr pobol Oes y Cerrig yn cyflawni eu gwaith yma ar Fynydd y Rhiw.

Mi hoffen ni ddweud gair o ddiolch yma ir criw am eu croeso cynnes bob tro ymwelon ni ar safle ac am eu parodrwydd i egluro eu gwaith i ni a phawb arall fun ymweld ar safle dros y dair wythnos ddiwaethaf. A gobeithio na fydd hin rhy hir cyn i  ni eu gweld eto yma yn datgelu mwy on cyn hanes i  ni.

**********

Medi 20fed a 21ain, 2006

 

Ysgol Crud y Werin, Aberdaron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prifardd Iwan Llwyd

~~~~~~~

Heibio i Drwyn Cilan i Borth Neigwl,

A Garn Fadryn yn edrych i lawr.

Ar ein cychod bychain yn cyrraedd

Drwyr llanw ar tonnau mawr.

 

Yna ei chychwyn i ben y mynydd

I gloddio am y cerrig cryf,

Ai naddu yn fwyell a chyllell

I glirior tir ac i godi tŷ

                     Ysgol Tudweiliog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llidiardau

 

 

.

22-9-06

Diwrnod ar ol cau y  gloddfa.

 

Crud y Werin

 

***********

Diolch i Dr Steve Burrows, Dr Ken Brassil, a'r Prifardd Iwan Llwyd.

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com