2004

 

Date: 06 Jan 2004

049

A Happy New Year to you all at Rhiw.com, and thank you for a great website.

 

Date: 07 Jan 2004

050

Wedi eistedd am oriau yn edrych ar lyniau penigamp o fan fy ngeni a'm magu. Emosiynol iawn oeddwn wrth weld llyniau yr hen drigolion, ffrindiau a theulu na fu efo ni bellach. Rwyf yn meddwl fod y we fan yn ardderchog ac mae Tony a Gwenllian yn haeuddu medal am eu gwaith caled. Diolch. Gwenfair

 

Date: 08 Jan 2004

051

Very informative

 

Date: 10 Jan 2004

052

Safle We ardderchog, digon o ddod a dagra i lygaid rhywun. Wendi Terfyn Isa gynt

 

Date: 15 Jan 2004

053

It's a very good web site,lots of interesting stuff. George & Ash from the Seawell

 

Date: 24 Jan 2004

054

May I just say that I am staggered, and shocked, by the number of people that have visited this website since it was first started a little over a year ago. This obviously suggests a high quality website just by the number of visitors. We must remember that these are visitors from all over the world and not people who only live in Wales at present. If only I was the kind of person who wears a hat then I would glady take it off,in symbolic appreciation, to the family who run this website, out of respect. I hope that this website continues to draw the crowds in the future. All the best. Andrew Siddle.

 

Date: 26 Jan 2004

055

Very nice website but you need a search facility!!!!

 

Date: 26 Jan 2004

056

Very nice website but you do not have a picture of our houses!!!!!!!!!

 

Date: 31 Jan 2004

057

Congratulations on the incredible number of visitors,to this village website,that you received in 2003. I hope that you receive even more visitors in 2004. Andrew Siddle.

 

Date: 02 Feb 2004

058

Excellent web site Keep it up. Thank you. ieuan-jones@supanet .com

 

Date: 09 Feb 2004

059

My Walking Club require some info info on the Coastal Path. Does the Lleyn Coastal Path go all the way round as it doesn't appear to on the OS Map The club are doing couple of walks on Lleyn in the near future - will keep you informed. Think its Trefor - Nantgwthyrn Circular on Feb 28th if u are interested??? Regards from your Cefnder Glenys.

 

Date: 09 Feb 2004

060

What a surprise to see old haunts and photographs of some the people I knew. Itís been the best part of 30 years since I left Aberdaron, but I still hold it in my heart. Great to see this wonderful site, and thanks to you for developing it, and my wife for finding it! Diolch yn fawr Robert Hopkins (Bobbi Dolfor)

 

Date: 10 Feb 2004

061

Penblwydd Hapus iawn i Rhiw.com yn un oed oddiwrth Cimwch.com - 11/2/04. Daliwch ati. A very Happy First Birthday to Rhiw.com from Cimwch.com - 11/2/04. Keep up the good work.

 

Date: 12 Feb 2004

062

Syniad gwych, a 'rwyf yn ei fwynhau yn fawr iawn. Llongyfarchiadau a dal ati. Beryl, Bron Dywydd,o Seland Newydd.

 

Date: 29 Feb 2004

063

Difyr dros ben!! Mae'r rysetiau yn dal yn y broses o gael eu darllen/cofnodi!!!! Efallai bod gennyf rai dyddiaduron o Siop Ty Newydd hefyd. Cofion, Anwen.

 

Date: 02 Mar 2004

064

fantastic web site, wish somebody from Nefyn would create a similar site would love to find pictures of the corn mill which stood on Ffordd cae rhug in Nefyn. there must be a lot of history regarding herring fishing, etc.

 

Date: 09 Mar 2004

065

Hi Tony, Your site has grown so much since i last visited, it really is fabulous. I'm sure my Father will spend a many happy hour looking at it. well done. Julia.

 

Date: 10 Mar 2004

066

What a fantastic site. I spent all my childhood holidays at our caravan which was sighted on the late Ian Chidleys farm at Ysgo. All my sisters and brothers have wonderful memories of Porth Ysgo and the surrounding area. My dad Henry Pearson was evacuated to Sarn from Liverpool with his brother and sister (Angela & Patrick) Dad does not have a computer at home but I will be making sure he looks at this site as I am sure he will recognise people in the photographs. As a result of him living in Wales he has blessed three of us with welsh names: Glyn.Huw Gruffydd & Rhiannon. Keep up the good work cheers Huw Pearson huwpearson@tiscali.co.uk

 

Date: 12 Mar 2004

067

Hi to everybody! I am seeking information on the following if anybody can help:- * Caer Sidi used to be an island off of the coast of Wales and there are many literary references to it. The word "Caer" means a military fortress. The word "Sidi" means an Indo-European Saint in the north African versions of the sanskrit language. The location of this island has been lost in the mists of time. Which Welsh island was Caer Sidi and what is it's modern name? * Is there any evidnece that Scottish black haired Picts moved to northern England,and Wales, after the assasination of the Royal (Egyptian) Scottish Pict family at the time of Robert the Bruce? IT is known that Picts disapeared from all Scottish history books after the murder of the Royal family of black haired (Egyptian descendant) peoples of Pictland in Scotland. I propose that they fled for their lives to Northern England and Wales! What do you say? Andrew Siddle.

 

Date:13 Mar 2004

068

Hi! The following is a part of an historical document known as the "Welsh triads". This part states the preferred way of governing Britain,by the Welsh (6th century or earlier):- Sef Y dylyir y daly vrthi: coron a Their Taleith. Ac yn Llundein gvisgav y Goron, ac ym Penryn Rionyt yn y Gogled vn o'r Taleithieu, ac yn Aberfra (W) yr eil, ac yg kerniv y dryded. Andrew Siddle.

 

Date: 14 Mar 2004

069

Interesting to read your web site. Brings back many memories of over 60 years. Having been evacuated in 1940 at Ty Ruttan Bryncroes returning in the 50's to be a Gwas Farm at Trefcraig Plas and living with Harri and Laura Griffith of Olgra Pengroeslon late of Bodgueaf Uchaf. Subsequently, holidaying at Ysgo Farm where I had a caravan with my great friend Ian Chidley. Still conversant in Welsh, but my writing ability is now non existent. Kindest Regard Henry Pearson.

 

Date: 14 Mar 2004

070

Give my regards to Eileen (Tyn Coed Sarn)one of my first girl friends in the 50's. Is she married, should I return? Incidently, Bob Glyn and I went for our National Service medical together - Happy days.

 

Date: 15 Mar 2004

071

Cafwyd fy hen nain MARTHA JONES i genni 16 Mehefin,1848 yn Penmynydd, Llanfaelrhyd. Ni oedd yn chware i Thomas Rowlands, a adailadodd Rhiwlas. Mi oedd yn byw am gyfnod yn Jimla a "dressmaker" oedd i chreft. Ni symydodd llawer or teulu o Rhiw a mi briododd fy hen daid Llewelyn Jones, Teiliwr yn Nhengroes. Mi oedd na frawd arall John Rowlands a fy yn rhedog y felin wlan ar lan y afon Llyfni rhwng Penygroes a Llanllyfni. Mae hanes llawn y telu genyf ac hefyd mae genyf lun a Martha. Mae tebygrwydd iddi dal i rhedag yn teulu fy nhad. Kelvin Jones. Tremadog. broawel@cymru247.net

 

Date: 22 Mar 2004

072

Gwenllian and Tony I cannot thank you enough for this website. My sister Christine gave me the address and I could not believe my eyes when I opened it. You have made available to me and my two sons, Toby(14)and David(8), precious photographs and memories to be treasured. My name is Gwen Griffith, dad is John Sea View, grandparents Laura and Robert Griffith, Post Office Rhiw. As kids my sisters Christine and Laura and brother Robert spent all our holidays with NanNan and Aunty Elsie in Rhiw. It is a very special and magical place to us all. Although I now live in Cairns, Australia I will return and try to reveal to my two boys what makes Rhiw so wonderful. Thankyou, thankyou, thankyou. Gwen, White Rock, Queensland.

 

Date: 22 Mar 2004

073

Gwefan ddiddorol ac effeithiol iawn Gareth Dafydd, Creigle, Brynrefail Gwynedd

 

Date: 29 Mar 2004

074

Greetings from Oz!We're finally online-and your web-site was our first port of call.Great achievment,lots of interesting memorabilia,and lovely to be able to connect from the other side of the world!Thinking of you, The Pye family

 

Date: 29 Mar 2004

075

Diddorol oedd gweld yr erthygl ar Dr Jones ar y wefan. Roedd o'n frawd i fy hen nain - Jane Ann. Yn wahanol i'r hyn a nodwyd yn yr erthygl darganfyddais (ar ol amser hir o chwilio a chwalu) fod ei fam a'i dad wedi eu geni a'u magu ym mhlwyf Llanllyfni. Yr oedd tad ei dad yn enedigol o Abererch a Mam ei dad yn ferch i ffarm Garthian LLandrillo, Sir Feirionydd. Roedd teulu ei fam yn ol i tua 1800 i gyd o Tyn y Bont a Llwydcoed ym mhlwyf Llanllyfni. Cysylltwch a mi ar:- pingu@clangers1.fslife.co.uk

 

Date: 02 Apr 2004

076

Gwych! Bendigedig! Dw i'n byw yn Nhan y Castell - nepell o bentref Rhiw. A oes unrhywun gwybodaeth am yr hen fwthyn uncorn 'ma , sef, Tan y Castell? Byddwn yn falch iawn i glywed oddi wrthych os felly. Daliwch ati, rhiw.com, a diolch yn fawr am eich safle we ardderchog. Hwyl, Gillian Walker.

 

Date: 06 Apr 2004

077

'Rwyf wedi fy mhlesio yn arw o ddarganfod y wefan hon. Mae teulu mam i gyd yn honi o'r Rhiw ac mae genyf amriw o lyniau yn fy meddiant. If you would like to get in touch my e-mail address is :- fernside@btconnect.com or phone 01248 811177.

 

Date: 15 Apr 2004

078

Diddorol iawn. Roedd teulu taid yn dod o Rhiw ac wedi bod yno lot pan yn blentyn. Da oedd gweld y pentre unwaith eto.

 

Date: 16 Apr 2004

079

I have a complaint! Your interesting site kept me occupied for hours, my phone bill will be sky high!!!

 

Date: 19 Apr 2004

080

My name is Megan Davies nee Williams My father was born in Rhiw in Bryn Awel, His name was Owen Williams, he had several brothers and sisters, Jack, Twm, Bet or Lizzie, Mary, Kate & Ella, his nick name was Naw Bryn Awel, My aunty Bet lived in Bryn Awel until she died then my cousin Will lived there until he died I dont know what happened to Bryn Awel after he died ,I think I still have relatives in Rhiw, my E- Mail address is meganderek@hotmail.com I would love to hear from them or any one who knows any thing about them or the family history as I am having dificulty tracing the history, I look foeward to hearing from anyone who knows anything about them. many thanks Megan.

 

Date: 20 Apr 2004

081

I loved your website. My father was brought up in that area and we were taken there for family holidays for many years. Myself and my 6 sisters and 2 brothers enjoyed wonderful summers on the fabulous sandy beaches during the 1950's into the 60's. A far cry from real life as is shown in your website which is a wonderful factual image of how life really was. Very simple life but very hard for all members of the family. Your website shows an excellent history and I really enjoyed reading the stories. I still have lots to read and will continue to log on until I've read them all. Thankyou. Mary Dimeck nee (Hughes)

 

Date: 20 Apr 2004

082

My name is Megan Davies it was Williams I live in Wrexham I am married to Derek and have one son Dale. I have just had a lovely evening on your site I saw photos of my Dad Owen his brother Jack sisters Bet, Mary, Ella & Kate my cousins Will, Iona, Kitty & Mair my dad was a brother to Jack Kitty & Mairs dad they married Harry & Robin. I have not been to Rhiw for along time but I intend to come this year for a good look around and may be catch up with some family its a shame to lose touch. I would love information on my family if anyone has any your site is wonderfull. Mant thanks Megan. My dad was from Bryn Awel.

 

Date: 22 Apr 2004

083

Hi Tony,A wondrefull site I could not believe my eyes when I saw photos of my dad Owen,my Nain and I think my Taid who died before I was born but my dad and Aunty Bet talked of him, olso my uncles and Aunts and cousins from Bryn Awel it was lovely, my Dad is Dead now but he would have loved to see your site I know, I will be making many more visites to it myself,I havent been to Rhiw since he died but intend to come this year to have a good look around the place that holds so many memories, I am Megan I live in Wrexham my E-Mail address is meganderek@hotmail.com Many thanks, if anyone knew my dad I would love to hear from them.Megan

 

Date: 23 Apr 2004

084

Great site, I was talking to gilbert brown and told him about your site he was an engineer with Sealink years ago he wanted to know who you were but i didnt know.

 

Date: 24 Apr 2004

085

I have just read the latest additions to this website as a big fan; and maybe I mean "Fan" in the "Egyptian descended" literary and linguistic cultural sense that is "celtic" and that was at least understood by Dylan Thomas, the writer, if not by all Welsh, Cornish, Isle of Man / Manx, and Scottish Western Isles peoples!. What a delight to see the new section, to this website, about Welsh education and the fact that Welsh children used to be punished, and made to wear a plaque stating "Welsh not!" for not accepting that all education was to be taught in the English language and not in Welsh. I understand completely! Can you imagine what it must be like to live in England and still have a Surname that has an Indo-European origin? Ten times worse than the treatment ever given to Welsh school children merely for just being born in the wrong country! After all 50% of the population of that area of Britain that is now called England (and was called Indo-European/Indo-Egyptian Albion prior to the Danelaw land settlements of the 10th century in Britain!) still have Indo-European Surnames even if these have been subject to incorrect spellings since the rise of English culture, and the English language, within rural Albion. Who is Mr Ramsey, of London, but a long lost relative of Ramsses of Egypt prior to the Roman invasion of Albion? Who is Mr Seth, of Ireland, but a long lost relative of a long dead Pharaoh of Egypt? Should we remember these facts or not? Should we still "see" our origins and cultural heritage as the descended Indo-Europeans / Indo-Egyptians any more? Perhaps we choose that which we are willing to see and ignore the rest of the truth of humanity at our will? Perhaps we decide to judge as to what is important as opposed to what is true within our lives even? Andrew Siddle.

 

Date: 30 Apr 2004

086

Superb photography.....am looking forward to seeing the American ones now...Well done to Guto !! Steph x

 

Date: 09 May 2004

087

Gwenllian Alli di anfon dy gyfeiriad e-bost i mi? Fy un i ydi elfed@yrala.fsnet.co.uk. Rwyf wedi cael golwg frysiog iawn ar y safle. Rwyn meddwl ei bod yn ardderchog. Llongyfarchiadau i bawb. Hwyl Elfed

 

Date: 10 May 2004

088

Wonderful site, i come from Canada and have Relatives that live on a farm called Trefollwyn Fawr close to RHIW , I was just there in January of this year and enjoyed it very much , wonderfull place and just love HELLS MOUTH. Maureen Adams Calgary Alberta Canada.

 

Date: 10 May 2004

089

Wefan ardderchog cael llawer o gysur yn spio ar y lluniau, llawer o ddiolch. Megan [Edern]

 

Date: 12 May 2004

090

I really enjoy exploring this website, just as much as my wife and I enjoy exploring Lleyn , from our base in Aberdaron, every year. The content of your pages is as intriguing and fascinating as the area itself. Excellent website, many thanks and keep up the good work. Tom Brownbill Chester.

 

Date: 15 May 2004

091

What a great site! We suppose that we have family from this area, but many years ago. We are very proud of this heritage. Most of our family settled in the SW Pennsylvania area (Johnstown) in the very late 1700s or early 1800's. Our small branch from central Michigan now in Kalamazoo. John Ross Griffith, son of Elwood B., Grandson of Ross Schaffer Griffith, Great grandson of Steven and Lucinda Griffith.

 

Date: 24 May 2004

092

What a magical website. My family, the Whites, used to stay at Pant throughout the 1960's. We knew the Keatings well, and sadly gave up Pant in the early 70's after my Mother's death. All my holidays were spent at Pant, on the mountainside. We knew Jane and Elwyn at the top of the mountain, and Dora their neighbour. I remember Elsie 'the post', and so much more, please contact me, Ginny, on paintings@stacy-marks.co.uk as I have lots of photos. I would dearly love to know what has happened to Pant, we saved it from dereliction. I see you have photos of Syntr, which looks unloved. It used to be inhabited when we had Pant. I remember having tea with Mrs Jones Tan Capel, and her slicing a loaf resting upon her ample bosom, fascinating to a child!! So many memories

 

Date: 31 May 2004

093

Hey what a top fella Tony is. His jokes are rubbish but he his great company. Loves his currys.

 

Date: 04 Jun 2004

094

Love all of the old photos and also the story of the Stuart wreck. Can copies of the wreck photos be obtained? Are there any webcams on Rhiw, Lleyn & Snowdon etc? Will visit your site regularly from now on. Charlie Smith, London. PS. I have been visiting the Lleyn for 40 years now and my parents (Richard & Barbara) still have a caravan at Moel-y-Berth, Llangwynnadl. They tell me that your rhiw.com "Gwenllian" is the same Gwenllian that used to baby sit my brother Simon and sister Debbie and myself all those years ago! I can remember and would like to say a big 'HELLO' to you!

 

Date: 10 Jun 2004

095

Have enjoyed it and sent to friends in n.z. you most probably sailed with my mate Mike Taxi of Holyhead.

 

Date: 17 Jun 2004

096

Haia tony! Tydi mobiles yn briliant! Dwin gallu sbio ar rhiw.com arny fo wan hyn! Y llynia a bob dim yn dod allan yn iawn! xx

 

Date: 21 Jun 2004

097

Ardderchog! A really excellent website! One of your pages tells the story of "William Jones, Trip" - the son of a local taxi driver. But does anyone know the exact location of "Trip" ? I believe this was our original family home - a hundred or more years ago. David Morris Jones dmj@newsnet.co.uk

 

Date: 22 Jun 2004

098

This comment is for Guto. I am your distant relative from New Jersey. I visited your farm with my husband and daughter, Carolyn, in the summer of 2000. I was in Wales again last week and saw your mother. She told me about your travels in the USA and gave me this web-site. The web-site is wonderful. I will send it to all my relatives. I am not sure that Huw and David Robert in Pwllheli know about it. I would like to know when you are finished with your work and travels in the Western states and whether you could visit us here in New Jersey. We also have a farm now in upstate New York, and we would love to have you there too. We even have sheep! Please let me know if this will work. Sincerely, Ellen Levine.

 

Date: 24 Jun 2004

099

Hello Tony, how are you getting on? I guess you will be out of the hospital by now. All the guys send their regards and best wishes. See you soon, and by the way, I've found a new "Bosuns bitch"--David!!!!!!!!!! Regards, Joe and the gang.

 

Date: 28 Jun 2004

100

Its very intersesting to see the pictures of the ss kylebute and kylebank as my great grandad was captain of both of those ships many years ago. I actually have a framed version of the kylebank pictures that you have.

 

Date: 30 Jun 2004

101

A marvelous site. Congratulations. We have made it a link on our own site to help spread the good word. John Blumberg www.saintdavidssociety.org

 

Date: 05 Jul 2004

102

Thanks for a nice site. I found it through a Google search on some relatives (Daniel Roberts and Jaine Williams) who left the area in 1818 to settle in Steuben, NY. My wife and I plan to visit the LLeyn Penisula at some point and I found your website very helpful. Keep up the good work! Richard Flaherty, Falls Church Virginia

 

Date: 06 Jul 2004

103

Diddorol drost ben, ardderchog. Hoffi'r graphics ar bob tudalen. A.R.

 

Date: 13 Jul 2004

104

Safle chawethus a hynnod o ddiddorol! Dwi wedi cael oriau o bleser yn edrych ar hen luniau a chael gwynebau i'r holl enwau a storiau dwi wedi glywed gan Nain, sef Lynn Tan y Capel Rhiw. Am wneud iddi chwilio am hen luniau sydd ganddi adref!

 

Date: 15 Jul 2004

105

Dear Tony We've just been looking at your latest photos - they are stunning! Keep up the good work. Good luck and Best wishes Sue and Dave Bryn Foulk

 

Date: 16 Jul 2004

106

I have visited Rhiw and find it beautiful and mystic your website has now introduced me to even more beautiful and enthralling adventures to be had. Could anyone tell me if there was at one time a brickworks in the area, and how many pubs where there, I have heard tales of many pubs which the miners at Rhiw went to, thanks for something wonderful. Jane and Lester Rand, Eccles Manchester

 

Date: 20 Jul 2004

107

Enjoyed your web site. Megan Owen, Canada.

 

Date: 27 Jul 2004

108

Wedi mwynhau y safle yn ofnadwy. Diddorol iawn

 

Date: 31 Jul 2004

109

I found your site amaseing. I'm searching Europe web sites for my family roots. G/grandparents were George & Ellen (Ritchie) Siddle. Do we have any contections Andrew ?????? Terri Chicwak

 

Date: 06 Aug 2004

110

Wedi mwynhau yn ofnadwy, diolch. Karen McClelland.

 

Date: 08 Aug 2004

111

Hi tony, your site is very interesting, I have a caravan in abersoch, I wonder if you could help me get hold of the book by william rowlands thanks joanna.lee@u-first.co.uk

 

Date: 13 Aug 2004

112

As September 9th is Saint Aelrhiw's Day is there any special event held in the village to celebrate this? David Morris Jones.

(We've never heard of that day before, could you enlighten us?) (T&G)

 

Date: 13 Aug 2004

113

Llongyfarchiadau am safle eithriadol o ddiddorol a phroffesiynol - un a anwyd yn Penrhyn Mawr a'i fagu ar fferm Pencaerau - Griff Williams.

 

Date: 16 Aug 2004

114

Very much enjoy visiting the site. I have recently been given a copy of the 1947 sale particulars for The Ship in Aberdaron. Do you want to borrow to scan? Also, there are references to "Pwllmelyn" and "Pwll Melyn". Am I right in thinking these are the same or are there two houses? Paul Dove Pwll Melyn, Rhiw

 

Date: 17 Aug 2004

115

Hello, Guto. I think that your website is wonderful. I am very interested in all these old photos as my mother's family come from Pencaerau, Siop Pencaerau, Bodwyddog Fawr, and from Mynytho nearby. All these old names and faces sound.. and look.. very familiar! There are a lot of characters amongst this lot! I would appreciate an opportunity to find out more about the old photos of Bodwyddog and Pencaerau in case I can identify any of the people. Please get back to me putting "Rhiw" or something similar in the subject line of the email. I would be fascinated to hear from you. Hwyl fawr Dr Ian Thompson (joscyn@hotmail.com)

 

Date: 18 Aug 2004

116

I enjoyed surfing through your web site, you have done a very good job. I too sailed on the Blue Funnel Ships (Welsh Navy).1955/1962. Also ships out of Holyhead. I have taken many a drive around the Llyn Peninsula to see some of the best views in the World. I now live in Virginia USA, but always enjoy my trips back home to Wales. Ernie Barrow.

 

Date: 22 Aug 2004

117

Yn dal i feddwl bod Rhiw. com yn ardderchog, yn ei hysbysebu i lawer. Hefyd wedi darganfod y par clyfar. Oddiwrth un or merched fydda yn trin "the crowning glory" Dal ati Gwenllian. A.R.Pwllheli.

 

Date: 25 Aug 2004

118

Hi Tony how are things with you? Its John Mulholland here from the Stephaniturm and Mayo, I am on the Rocky 1 at the moment should go home tomorrow. Mal Roberts told me about your web site. I thought you had finished with the sea, but I hear you are on the well servicer. You can contact me at johnpmulholland@hotmail.com Good web site youve got. John

 

Date: 26 Aug 2004

119

Da iawn, fydd rhaid i mi drio mynd drosodd ir 'Seawell' tro nesa' fyddai yn Aberdeen. LLyr Tegfan, Uwchmynydd

 

Date: 31 Aug 2004

120

John K Williams [gynt o Benrhosgarnedd, ger Bangor, 1927-1941] Safle diddorol iawn yn wir. Fleet, Hampshire Awst2004

 

Date: 31 Aug 2004

121

Safle hynod o ddiddorol. Hoffwn gymeryd ychydig o ddyfyniadau o'r safle a'u mewnbynnu i wefan Llenyllysiau (www.llenyllysiau.com). Dyma wefan sy'n trafod perthynas y Cymry ‚ phlanhigion. e.e. cyfeiriadau at ddefnyddio eithin, poethwal, rhedyn ayyb. Daliwch ati. Gwyn Williams

 

Date: 02 Sep 2004

122

Hi, This site just gets better and better, and never fails to bring back happy memories of childhood summers. When I get a moment I will write something for your page on holidays in Rhiw. I've loads to tell of the seventies in Aberdaron and Ysgo. Best wishes Julia

 

Date: 04 Sep 2004

123

What a wonderful site, enjoyed it from start to finish, will come back again. Verlie thomas

 

Date: 13 Sep 2004

124

Here's my Rhiw Story! My mother discovered a dafad wyllt on her back, and went to Owen Griffith to have it fixed. It was well known that one had to rest in bed after than, and not sweat. Who, my mother? Hah! She asked him, I think, about putting a cratch cwpog on it, and he said no. But she got one anyway. This was a metal device to put over an inoculation site on one's arm, but my mother managed, by tying bandages at all angles, to put it over the emerging dafad. One day her sister called from Llangernyw to commiserate. While my mother was bustling about to prepare food, the cratch knocked the top off the dafad. That was known to be certain death! We searched through old copies of Awake! which in those days had a lot of folk health items, and found information on carrot poultices and cabbage poultices, which mum applied. A lot of matter poured out, and eventually it healed over with a big round scar. She expected cancer ever after. As she is 98 now, she didn't get bad milage out of her poultices, did she? She's survived her sister by forty years so far. There's a weed here in Australia they call "radium" because it's supposed to get rid of skin cancer if you put the milky sap on one. Great site, might call by next month! Rowena (Y Ffor gynt)

 

Date: 13 Sep 2004

125

My Bardsey story: Miss Averilda Williams, Teacher of Domestic Science at Pwllheli Grammar School, used to take students over to her place on Bardsey at weekends sometimes. One weekend it was my privilege to accompany her and Elizabeth Evans and Elizabeth M Thomas of Morfa Nefyn to Ynys Enlli. After school we caught the bus to Aberdaron, then in the open boat to Bardsey. At the time, Miss Williams was using a loft in an outbuilding; in later years she used a house. It was magic to hear the shearwaters calling all night, and roam the island during the day. EMT played the organ in the chapel, we visited the people in the bird observatory, visited the chaps in the lighthouse, and made some special memories. Coming back on Monday monring we were supposed to catch the bus to school, but the currents were very strong and we were landed a long way west, and had to walk into Aberdaron. We caught a later bus to school; that made for memories, too. In 1965 my mother and I made the crossing again, and visited Miss Williams and Chaddy, and I have a photo of them taken that day. Chaddy was her black spaniel. She often used to take Chaddy to school, and he would lie in the bottom of a cupboard there, out of sight. Then sometimes, when the kitchen was quiet because we were all busy writing or reading, this strange noise would reverberate through the room. Chaddy was snoring! Rowena YRP 1955-1961

 

Date: 21 Sep 2004

126

Da iawn! rioed wedi bod arno o'r blaen, diddorol dros ben, cofia am lun Evis i mi Gwenllian!! hwyl John

 

Date: 24 Sep 2004

127

Is there a local historian in Rhiw who has any information about the old house "Trip" - which I believe was demolished to make way for a bungalow in the 1950's or 60s? "Trip" was also known as "Fourcrosses bach". We believe this stone-built cottage is the family seat of the Jones clan and that my great grandfather Morris Jones (born 1819)came from "Trip"and was the brother of Hugh Jones (born 1824). Hugh lived in Trip most of his life apart from a spell working on what I believe is a local farm called Baron Hill around 1851. Hugh was still alive at the time of the 1901 Census. There is a picture of "Trip" on this web site with Ishmael Jones (who married into the family) standing outside smoking a pipe with his wife (Hugh's descendant) Dora and young family including Hugh Jones II who, when he grew up, ran the local garage and taxi service. Is any part of the old house still standing? And how long ago was it built? All information gratefully received. My Email address is dmj@newsnet.co.uk

 

Date: 07 Oct 2004

128

Tony, you salty ol sea dog, excellent site. Very impressed with Seawell pages, better than Well-ops own, fancy a job in sales????? A' the best Ray Dudfield

 

Date: 12 Oct 2004

129

Very Good Tony Give My Regards To Smot And Gwenllian Best Wishes See You Soon Terry.

 

Date: 12 Oct 2004

130

DA IAWN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Date: 16 Oct 2004

131

Hello Tony, my name is Catherine, Iona and Erics daughter, I love your web site, brings back a lot of memories about the times my brother John and I spent with my nain Bet, and uncle Will,in Bryn Awel. I am spending a lot of time on the site downloading pictures for my mother. I have two children Michael 13, and Beth 9, they both enjoy looking at the old photos. I have all my mothers old photographs, I shall hunt them out and send some to you. great stuff Catherine x 

(Great Catherine thanks a lot, and look forward to hearing from you again, glad you like the website, Tony)

 

Date: 20 Oct 2004

132

What a lovely site! My mother is from Rhiw-Katie Thomas Fron Oleu. does anyone out there remember her?!She would love to hear from anyone who does! Deidre Moquet, Chelmsford Essex.

 

Date: 22 Oct 2004

133

Cyfarchion o Sir Benfro. Safle hynod o ddiddorol. Cefais wledd arbennig yn oedfa dathlu canmlwyddiant ail adeuladu Capel Bethesda Rhoshirwaun y Sul diwethaf. Y tro nesaf y byddaf yn Pen Llyn gobeithio y caf gyfle i ymweld a phentref Rhiw. Daliwch ati i rhoi gwybodaeth am un o ardaloedd prydferthaf Cymru. -- Elfed Lewis.

 

Date: 30 Oct 2004

134

Diddorol a difyr iawn, ond mae 'na un camgymeriad, Lluniau 7/15 hen wraig Rhwng y ddwy borth ydi Mrs Laura Evans PenyBorth, Porthferin. Ian Lloyd (Wyr Mrs Evans)

 

Date: 04 Nov 2004

135

Hi, I'm back in the States now and have just added your website to my favorites. I'll be in touch soon about research on photos. Kathy Goldhirsch

 

Date: 10 Nov 2004

136

Interesting site, particularly since my Great-Grandfather was William Jones of Carreg Lefain and my Taid was possibly born there in 1838, though my father thought he was born at Bodnithoed at Bottwnog. The furthest I can trace this branch of the family back is to William Jones' father - John Owen of Carreg Lefan Fawr. I assume that Carreg Lefain, Carreg Lefan Fawr and Carreg Lefain Fawr are one and the same place! Good to be able to find the photo! Huw Owen-Jones, Moruya, NSW

 

Date: 16 Nov 2004

137

Dear Tony and Gwenllian, I have found some old photos of my Uncle Wil and nain Bety Bryn Awel ect. I shall try to Email one to you, if this is not succsesfull I will mail them to you if you can give me an address. my E.MAIL ADDRESS catherine@hughes449.fsnet.co.uk Thankyou Catherine (Iona and Eric's daughter)

 

Date: 21 Nov 2004

138

First visit and very impressed. lovely site. I shall come back and learn some more about Rhiw. da iawn.

 

Date: 22 Nov 2004

139

Diddorol iawn T Victor Jones CWMWD Erwenni yr Ala Pwllheli Gwynedd LL53 5RH.

 

Date: 23 Nov 2004

140

Gwefan wych, byddaf yn ymweld a hi yn amal o hyn ymlaen, daliwch ati. Tipyn o amser er Bremerhaven Tony. Dick Jones (Harlech gynt)

Cofion fil atoch Captan Jones, a gobeithio eich bod yn cadw yn dda. Oeddan dyddiau difyr iawn, a cofiwch fi at y yr hen longwyr i gyd!!! Tony.

 

Date: 23 Nov 2004

141

I came accross this site from another Merchant Navy site. Was at sea from 1944 to 1956. Was in Blue Funnel from 1947 to 1956. Any site connected to blue flue (the Welsh Navy) is of interest to me. I have some fond memories of some of the welsh lads, both deck and catering and some stories, to long to submit here, note my email address. Ron Singleton R307363. email maronbf3@ntlworld.com

 

Date: 28 Nov 2004

142

Helo tony! Da di hyn,dwin gallu gweld y site ar fy mobile! Ar hwnw dwin sgwenu wan! Gobeithio bo chi yn iawn ar y llong! Iola xxxx

 

Date: 16 Dec 2004

143

From what I have read this website is very interesting and could be guaranteed very popular.

 

Date: 18 Dec 2004

144

Tudalen diddorol dros ben. Pan welais enw Dr. Deio Hughes daeth a llawer o adgofion i mi amdano ef a'i dad. Diolch i chi. Norman, gynt o Lanbedrog.

 

Date: 22 Dec 2004

145

As an ex blue funnel seaman 1958 thru 1961 i have never seen a better web page, your pictures are the best, keep up the good work, (gibsons british columbia)

 

Date: 23 Dec 2004

146

Hello Tony. Iechyd dda pob Cymro.....Your site is extremely interesting, I was piloted there by Capt. Richard (Bwana) Ellis Jones. Ti cofio y dirnodiau dda yn y gwchion Caergybi ? Please excuse the bad Welsh. Pob lwc. Capt. N.W.Lester (wedi ymddiswyddo). St.Columba/Stena Hibernia, M.V.Rhodri Mawr, Brian Boroime et al. Thanks for your kind words, and I hope you are keeping well, Tony.

 

Date: 28 Dec 2004

147

Unto the village of Rhiw, a Merry Christmas and a Happy New Year to you all. The Allen Family of Gibsons, British Columbia Canada (Robin,Wendy, Lisa and Tania) were grateful to hear how the hearts of the village Rhiw went out in protection and support to Gillian Allen when her husband, and our brother and uncle, George Allen had passed away. Even though we are half a world away, and it was a comfort knowing how much you rallied around George and Gillian during those difficult and sad days. Unfortunately, we do not know the names of individuals, but we have heard of your kindness and generosity of spirit. Our sincere thanks to everyone one of you for your support and encouragement to George and Gillian Allen. Yours Truly, Robin, Wendy, Lisa & Tania Allen Gibsons, British Columbia Canada

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com