"Selden Kansas"

20~05~04

Helo a sut mae Cymru fach erbyn hyn!

Dwi yn dal yma yn Selden heb ddim llawar i neud a dweud y gwir maeír peiriannau yn barod ar gyfer y cynhaeaf. a do mi lwyddais yn fy mrhawf gyrru (DIOLCH I DDUW!!!!) Maen siwr eich bod i gyd yn meddwl fy mod i yn cwcio'n braf yn yr haul yma....wel am 60% o'r amser mi rydw i yn ond wythnos diwethaf er mawr syndod i fi mi gawsom ni eira!!!! ia eira!!! dydd Iau diwethaf oedd hi er gwaethaf dydd Merchar poeth mi roedd hi yn wyn yma fora Iau!! ac ers hynny dydi hi ddim wedi bod yn boeth..hynny ydi dim tan heddiw!!! Un peth dwi wedi sylweddoli yn y pythefnos diwethaf yma a hynny ydi mae y criwiau sydd yn dod bob blwyddyn wastad yn cael croeso gan y bobol leol er engraifft dim ots os yda chi ddim ond ar ochor lon yn gwneud rywbeth mae pawb yn barod i godi llaw a gofyn sut yda chi!! hefyd di pobol rownd fforma ddim yn poeni ryw lawer am glo ar y car yn amal mi welwch i y 4x4 dal hefo'r injan yn troi tra bod eu perchnogion unai yn yfad yn y bar neu yn gwneud y siopa!!! nol adara mi fasa'ch car chi di diflannu cyn chi droi rownd!!!! Un o'r pethau eraill dwi wedi sylweddoli ar y berthynas rhwng dyn a'i gar ydi  tydi MOT ddim yn bod yma!!! yr unig beth da chi angen ydi yswiriant a thrwydded gyrru!!! dim ots os ydi llawr y car yn cancro'n llwch cyn bellad bod eich teiars ddim fatha pen ol babi!! ac hefyd  dyda chi ddim yn gyrru dan ddylanwad y ddiod feddwol!!! Hefyd tydi eich seffdi belt ddim yn angenrheidiol yma chwaith (wel chewch chi ddim moch stopio am beidio gwisgo un)

Reit dwi am i throi hi rwan dwi yn gobeitho y bydd gennyf rai lluniau yn o fuan i chi gael gweld y garafan foethus dwi yn cysgu ynddi!!  ac hefyd luniau rai o'r trugareddau fyddwn ni yn ei gyrru ;lawr i Vernon Texas ddiwedd y mis yma! mi nai feddwl amdana chi gyd pan yn tyrchu fewn i'r babrbeciw mawr sydd ar fy nghyfar i i swpar!! Os hoffach chi gysylltu yn unigyrchol a fi mae croeso ichi fy ebostio ar gutothomas@hotmail.com

Adios Amigos!!!!!

Guto

 

Hello and howís little old Wales by now!

Iím still here in Selden with not much to do really the machines are all ready for the harvest, and yes I did manage to pass my driving test ( THANK GOD !!!!!!) I expect youíre all thinking that Iím sweltering here in the hot sunshineÖ.. well 60% of the time I am, but last week to my great amazement we had snow !!! yes thatís right snow. It was last Thursday despite being boiling hot on Wednesday everywhere was white on Thursday morning and it hasnít been hot since, well that is up until today!!! One thing Iíve noticed in the last couple of weeks is that the crews who come to work here each year are really made to feel welcome by the local people for example if youíre on the roadside doing something everyone waves and says Hi howíre you doing!! Folk round here donít bother much about locking car doors, quite often youíll see a 4 x 4 with the engine running and the owner either shopping or in the bar!! Back home it would have gone before you turned your back!!! Another thing Iíve noticed about cars here is MOTís donít exist, the only thing you need is a driving licence and insurance, it doesnít matter if itís falling apart as long as the tyres arenít as bald as a coot, and of course you canít drive under the influence of alcohol. You donít need to wear a seat belt ( well you wonít get stopped for not wearing one !!! ).

Well Iím off now I hope Iíll have some photographs for you soon, so that you can see the luxury caravan I sleep in!!!!!!! And of course some of the machinery weíll be driving down to Vernon Texas at the end of the month. Iíll be thinking of you all whilst I tuck in to the huge BBQ theyíve laid on for me for supper tonight!!!!!!

If you would like to contact me directly youíre welcome to e.mail me at

gutothomas@hotmail.com

Adios Amigos!!!!!!

Guto.

 

~~~~~~~~~~

Brief history of
Selden

Selden, Kansas came into being in 1888, just after the Chicago, Rock Island and Pacific railroad was built through the county. Families and buildings were moved here from old Sheridan, Shibboleth and Jackson to be at the railroad. The town company platted a town which was named in honor of Selden G. Hopkins who, with I. B. Gray, I. N. Pence, M. F. Vandiver, Charles Chandler and Joe Jenkins made up the town company. Bonds of $12,000 were voted for a town site and on June 6, 1888, the McCroskie homestead was purchased for this purpose.

A post office was granted with I. N. Pence, postmaster. E. C. Motz, who had been postmaster at Old Sheridan, carried mail on the star routes.

                       

Diolch yn fawr i Guto.

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com