"Selden Kansas"

13~05~04

Helo o Selden Kansas,

Wel mae’r tywydd yma yn braf a phoeth ond yn chwythu yn reit hegar (be sydd yn newydd am hynna!!!) yn ystod yr wythnos ddiwetha ma da ni wedi bod yn cael y combeins allan a'i gwneud i fyny yn barod ar gyfar mynd lawr i Texas mewn pythefnos! Dwi wedi bod yn stydio'n galad yn y saith diwrnod diwetha ma ar gyfar y test lorri a wrth ryw drugaradd mi fedris i basio'r prawf sgwenu yn olew rwan mae’r dreifio i hun i ddod ddydd gwenar! Pentra bach ydi hwn hefo dim ond 200 o bobol ynddo fo a mae o wirioneddol yn nhwll din byd!!!!! mae o ryw 45 munud o’r dref sylweddol agosa a ryw 3 awr o'r ddinas agosa. Ar fy  ffordd o Denver mi basiais dri ffarm anfarth oedd yn eiddo i dri brawd rhwng y tair roeddan nhw yn 160,000 o aceri..!!! (bach de!!) y plan ydi symud allan o Kansas am Texas ar doriad dydd ryw dro cyn diwadd y mis. Gobeithio y caf yrru un update arall ichi cyn fi symud o Kansas

Gobeithio bod chi gyd yn iawn yna a maen siwr y cawn i siarad yn fuan

Hwyl am y tro

Guto

Hello from Selden Kansas,

Well the weather here’s hot and sunny , but there’s a strong wind ( what’s new there!!!) During the past week we’ve been getting the combines out and getting them ready for the journey down to Texas in two weeks!!, For the past seven days I’ve been studying hard for the ‘Heavy goods licence Fortunately I sailed through the written test and have to take the driving test on Friday. This place is a really small town in the back of beyond, about 200 residents. It’s about 45 mins from the nearest town and about 3 hours to the nearest city. On my way from Denver I passed three massive farms owned by three brothers, between the three they were about 160,000 acres !!! ( not bad eh ! ). The plan is to move out from Kansas for Texas at daybreak some time before the end of the month.

I hope I’ll be able to send another update before leaving Kansas

All the best for now,

Guto

 

~~~~~~~~~~

Brief history of
Selden

Selden, Kansas came into being in 1888, just after the Chicago, Rock Island and Pacific railroad was built through the county. Families and buildings were moved here from old Sheridan, Shibboleth and Jackson to be at the railroad. The town company platted a town which was named in honor of Selden G. Hopkins who, with I. B. Gray, I. N. Pence, M. F. Vandiver, Charles Chandler and Joe Jenkins made up the town company. Bonds of $12,000 were voted for a town site and on June 6, 1888, the McCroskie homestead was purchased for this purpose.

A post office was granted with I. N. Pence, postmaster. E. C. Motz, who had been postmaster at Old Sheridan, carried mail on the star routes.

                       

Diolch yn fawr i Guto.

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com