"Scranton, South Dakota"

26~08~04

Helo,

Wel sut maeír hwyl erbyn hyn?. Dwi wedi bod yma yn Scranton North Dakota ers tair wythnos bellach ac mae hi yn dechra oeri barrug a gwynt oer yn y boreau ac hefyd rhai diwrnodau glawog (be sydd newydd). Maeír cynhaeaf yma ychydig yn hwyr eleni gan fod y tywydd yn oerach felly rhaid disgwyl ychydig ddyddiau cyn torri!! Rhaid dweud dwi yn dod ar draws cymeriadau ofnadwy o liwgar ar fy nhaith dwi newydd fod yn torri hadau Mwstard, hadau man melyn ac os y rhowch rhyw binsiad neu ddau yn eich ceg a'u cnoi yna cewch flas mwstard ofnadwy o gryf (fel y ffeindis i allan!!!!!). Reit well mi gael swpar rwan ac hefyd un cwrw oer!! i foddi y diwrnod!

Hwyl fawr Guto.

 

Os hoffach chi gysylltu yn unigyrchol a fi mae croeso ichi fy ebostio ar gutothomas@hotmail.com

 

Hello

      How are things back home, Iíve been in Scranton North Dakota for the past three weeks. The weatherís getting colder and we get a cold wind and frosts in the mornings and some rainy days (sounds familiar?). The harvest is a little later this year because the weather is colder weíre having to wait a few days before we start cutting. Along the way Iíve met quite a few colourful characters (but thatís another story) Iíve just been harvesting mustard seeds, theyíre small and yellow and if you chew a few of them you a really strong mustardy taste (as I found out). Right then Iím off for supper and a cold beer to cool me down!!!

Cheers Guto.

Cheers for now Guto.

 

If you would like to contact me directly youíre welcome to e.mail me at gutothomas@hotmail.com

 

Diolch yn fawr i Guto.

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com