"Minot North Dakota"

14~09~04

Wel helo unwaith eto neu ddylw ni ddeud Howdy!!!

 

Wel dwi bellach wedi cyrraedd y pwynt ucha ar fy nhaith sef dinas Minot yng Ngogledd North Dakota ryw 30 milltir o ffin Canada felly fasa chi ddim yn synnu os y baswn ni yn dweud ei bod hi yn wlyb ofnadwy yma er bod y cropiau yn barod yma dydi'r tywydd dim yn caniatau neb i'w cyneuafu ac felly rhaid aros ond mae’n edrych yn debyg bydd eira cynta'r flwyddyn yn disgyn yma wythnos yma. Dwi wedi cyfarfod pobol ofnadwy o ddidorol unwaith eto ar fy nhaith pob un yn dychryn fy mod i dod o Gymru ac yn gwirioni hefo fy acan....(yn enwedig y merchaid!!!!!) Ta waeth roedd y daith i fynny o Scranton yn un hir er imi deithio i fyny yng nghar newydd y criw. Reit mae’n well mi fynd i chwilio am rywbeth i neud rwan dim llawer i neud er mor fawr ydi’r dref wel mae na wastad far neu ddau i fyn iddo fo!!

Hwyl am y tro!!!!

Guto

Hi once again or should I say ‘Howdy’!!!

I’ve reached the furthest point of my journey the city of Minot North Dakota, it’s about 30 miles from the Canadian border and it won’t surprise you to know its very wet here, even though the crops are ready the weather isn’t favourable for harvesting and it looks like the first snow of the year will fall this week. I met some really interesting folk along the way all of them surprised I was from Wales and they really loved my accent… (especially the women!!!) Oh well never mind the journey up from Scarnton was a long one even though I travelled in the crew’s new car. Well I’d better go and find something to do now there’s not much to do even though it’s a big town still there’s always a bar or two a guy can go to!!!!!

 

Cheers for now!!!

Guto

~~~~~~~~~~

Diolch yn fawr i Guto.

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com