"Ipswich South Dakota"

24~10~04

Helo o Ipswich De Dakota

Helo o Ipswich ar ol wythnos ddigon hir a gwlyb dwi dal yng nghannol y glaw a'r eira ac felly ddim yn gweithio ryw lawar dim ond yfad crwydro siopa a wel cwrw bach neu ddau...neu dri!!!! Yn yr wythnos ddiwetha yma dwi wedi dod ar draws criw o Gymru yma i fod yn fwy manwl dwi wedi do ar draws cefndar Dai Davies (gol geidwad Cymru,Everton a Wrecsam), roeddwn yn digwydd bod yn gweithio i ddyn oedd yn cyflogi ei fab ac roeddan newydd fod yn Aberystwyth ryw flwyddyn yn ol hefyd mae na eglwys Gymraeg. Rhyw wythnos yn ol roedd cwpwl o Sir Fon newydd fod draw yma yn edrych am deulu dwi bron yn yn sicr na Prif weithredwr Eisteddfod Genedlaethol flwyddyn nesa oeddan nhw. Wel dwi wedi gyrru rywfaint o luniau i chi o fy nheithia hefo mwy ar y ffordd felly ar y nodyn yna mi ffarwelia i a chi am y tro cofiwch e-bostio fi os leciwch chi.

Hwyl am y tro Guto.

gutothomas@hotmail.com

Hello from Ipswich South Dakota.

Hi from Ipswich ar a long wet week, Im stuck in the rain and snow with not much to apart from browsing round the shops and having a drink or two or three, beer naturally!!!! About a week ago I came across a group of Welsh people, well to be more precise I met Dai Davies (Wales, Everton and Wrexham goalkeeper) s cousin. As it had happened I was working for guy whod employed his son and theyd been over in Aberystwyth about a year ago. Theres also a Welsh church here. Last week I met a couple from Anglesey that were here to visit relatives, and Im fairly sure that he was the chief administrator for the National Eisteddfod for next year. Well Ive sent along a few photos and therell be more to come soon. Well on that note Ill say bye for now. Dont forget you can e-mail me.

Cheers for now Guto.

gutothomas@hotmail.com

Guto_01.jpg (41586 bytes)

 

Guto_02.jpg (31609 bytes)                             Guto_03.jpg (51619 bytes)

 

Guto_04.jpg (29685 bytes)                           Guto_05.jpg (66495 bytes)

 

~~~~~~~~~~

Diolch yn fawr i Guto.

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com