"Kiowa Kansas"

11~06~04

 

 Helo o Kiowa Kansas

Wel dwi ddim yn gwybod pwy ohonna chi oedd fel fi ofn storm o fellt a tharannau wel os yda chi hofn nhw mi ddyla chi fod wedi bod yma nos Lun ddiwetha oherwydd dyna'r storm fwya dwi wedi i weld erioed o fellt a tharannau dim ryw un felltan bob hyn a hyn ond roedd hi wastad yn melltio a dwi yn gwybod rwan be roedd pobol Irac yn mynd trwyddo pan oedd y bomia yn disgyn yno, felly oedd y taranna un ar ol y llall yn ddi ddiwadd. Ond roedd yr hogyn o'r Iwerddon sydd yn gweithio hefo mi sef Jeremiagh (neu ei nickname 'BULLFROG' pam??? peidiwch a gofyn!!) a mi doeddan ni ddim yn poeni ryw lawar dim ond chwerthin drwy'r holl beth! rhannu straeon am bethau ddigwyddodd yn Vernon Texas, fel yr anffawd bach ges i hefo'r heddlu yno....Be ddigwyddodd oedd roeddwn wedi gorffan tua 3 o'r gloch yn y bora ac roeddwn wedi parcio fy lorri yn yr 'elevator' lle roeddwn yn mynd i wagio fy llwyth fora drannoeth ac yna roeddwn wedi cael ar ddeall y basa'r hogia yn fy nghodi ar ei ffordd yn ol i'r camp o'r cae. Felly ar ol pacio'n ddel mi gerddais yn ara deg yn ol i'r ffordd. Ar fy ffordd yn ol daeth ryw gar ataf i fynny yn ara deg bach mi fu bron mi gael ffit pan welais mai y glas oedd o! Ond roedd o yn glen a phob dim dim ond un drwg oedd mi fues i yn sefyll yn yr un fan am bron i 2 awr!!! a dwy waith ddoth y plisman ma i fy holi a dywedodd os yr on i yna erbyn iddo fo ddod rownd y drydydd waith mi fasa fo yn mynd a fi yn ol i'r camp...mi allwch fentro mod i yn falch nad o i ddim yno pan ddoth yn ol!!!! Na mae petha yn eitha tawel yma yn Kiowa wythnos yma mae rhan fwyaf o'r criwiau wedi gadael a da ninnau bellach yn gweithio ryw 45 munnud tu allan i'r dref. Maen ddiddorol gweld hefyd nifer o fflagiau tu allan i dai pobol wedi cael eu tynnu lawr hannar ffordd fel arwydd o gydymdeimlad o golli y cyn Arlywydd Ronald Reagan dyna sydd yn mynd a rhan fwyaf o amser teledu yma. Gai ddiolch hefyd I’r  rhai ohonnoch sydd wedi bod yn fy e bostio i hefyd cofiwch fod croeso chi neud. Reit dwi off am gwrrw oer a traed i fynny rwan

Hwyl am y tro!!!

Guto

Os hoffach chi gysylltu yn unigyrchol a fi mae croeso ichi fy ebostio ar gutothomas@hotmail.com

Hello from Kiowa Kansas

Well I don’t know how many of you were afraid of thunderstorms as I was, well if you are you should have been here last Monday night, because it was the biggest storm I’ve ever seen, not your usual thunderbolt every so often but constant thunder and lightning, I can sense now what the people of Iraq were going through with the constant bombing, that’s how the thunder was here one after the other without a break.  But Jeremiah ( also known as BULLFROG, why ??? don’t ask!!!) the Irish lad that works with me, and I weren’t in the least bit worried and we had a good laugh about what we got up to in Vernon Texas, such as my little scrape with the police there……. Well what happened was I’d finished work at about three a.m. and had parked my lorry in the ‘elevator’ where I was going to unload my wagon in the morning and I was of the understanding that one of the lads would pick me up on my way back to the camp from the field. So after pulling up and parking the lorry I began to make my way slowly back to camp, and as I was going on my way a car pulled up slowly, I nearly had a fit when I realised it was a cop car!!! But he was nice enough and all that, except for the fact that I was in the same spot for nearly two hours!!! Then he came round twice again and told me if I was there the third time he came around he’d be taking me back to camp… well you can imagine I was quite relieved that by the time he eventually came back a third time I wasn’t there!!!!!  Well things are pretty quiet here in Kiowa this week, most of the crews have left and we’re working about 45 mins from the town. It’s interesting to note how many flags there are outside people’s homes at half mast as a sign of condolence at the former President Ronald Reagan’s death, indeed most of this week’s tv is taken up by coverage of his death. I’d like to thank all of you who’ve been emailing me and don’t forget to keep in touch. Right then I’m off to put my feet up and enjoy a cold beer.

Cheers for now.!!!

Guto. 

If you would like to contact me directly you’re welcome to e.mail me at gutothomas@hotmail.com

~~~~~~~~~~

Statistics & Facts about Kiowa

The population of Kiowa is approximately 1160.
The approximate number of families is 625.

The amount of land area in Kiowa is 2.746 sq. kilometers.
The amount of surface water is 0 sq kilometers.
The distance from Kiowa to Washington DC is 1224 miles. The distance to the Kansas state capital is 210 miles. (as the crow flies)
Kiowa is positioned 37.01 degrees north of the equator and 98.48 degrees west of the prime meridian.

~~~~~~~~~~

 

Diolch yn fawr i Guto.

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com