"Kiowa Kansas"

04~06~04

 

 Helo o Kiowa Kansas

Wel dwi yn gwybod mod i yn hwyr hefo y negas diwetha ma ond mae hi wedi bod yn brysur iawn. Dwi bellach wedi trafeilio bron i fil o filltiroedd ar ol dreifio lawr o Selden i Vernon Texas mi fues i yn torri yd yno am wythnos gyfa cyn codi fy mhac a dreifio i fyny o Vernon ar draws Oklohoma a dros y ffin yn ol i Kiowa Kansas lle rydw i ar hyn o bryd mae y tywydd yma yn chwilboeth ac felly yn achosi stormydd o fellt a tharanau fel heddiw er engrhaifft!!! yn Texas buom yn torri bron i 3500 o aceri o wenith. Roedd hi yn ofnadwy o boeth a sych yno hefo y tymheredd yn cyrraedd 111 ambell i ddiwrnod (diolch am Air conditioning!) Wel pan gai fwy o amser i sgwennu mi yrrai negas arall!! Gobeithio bod chi gyd yn bahafio adra!!! rhaid mi gyfadda ar ddydd Sul mi fyddai yn meddwl lot ar pa mor braf fasa mynd i Enlli!!! Wel mae o ron bach yn bell!!! Ta waeth reit maen well i mi fynd yn ol rhag gofn iddi ddod yn sych!!!

Hwyl o Kiowa

Guto

Os hoffach chi gysylltu yn unigyrchol a fi mae croeso ichi fy ebostio ar gutothomas@hotmail.com

Hello from Kiowa Kansas

Well I know Iím late with this the latest up date, but weíve been very busy. Iíve travelled nearly a thousand miles, having driven down to Vernon Texas harvesting there for a whole week and then from Vernon across Oklahoma and over the border back to Kiowa Kansas where I am now, the weather is absolutely sweltering and causing storms of thunder and lightning as it is today.!!!! In Texas we cut nearly 3,500 acres of wheat. It was very hot and dry there with temperatures reaching a high of 111 some days ( Thank God for air conditioning!!) Well when Iíve some more time Iíll send another up date. Hope youíre all behaving yourselves at home!!! I must confess that on Sundays I think to myself how nice it would to go to Bardsey!!! Well itís a bit far from here!! Never mind eh, well Iíd better get back you never know it might dry up soon!!!

Cheers from Kiowa

Guto. 

If you would like to contact me directly youíre welcome to e.mail me at gutothomas@hotmail.com

~~~~~~~~~~

Statistics & Facts about Kiowa

The population of Kiowa is approximately 1160.
The approximate number of families is 625.

The amount of land area in Kiowa is 2.746 sq. kilometers.
The amount of surface water is 0 sq kilometers.
The distance from Kiowa to Washington DC is 1224 miles. The distance to the Kansas state capital is 210 miles. (as the crow flies)
Kiowa is positioned 37.01 degrees north of the equator and 98.48 degrees west of the prime meridian.

~~~~~~~~~~

 

Diolch yn fawr i Guto.

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com