"Ipswich South Dakota"

15~10~04

Helo o Ipswich De Dakota

Wel dyma fi wedi cyrraedd rhan ola'r daith cyn troi am adra rhaid dweud fod y r amsar wedi mynd yn ofnadwy o sydyn rhy sydyn. Mae Ipswich yn ardal hela mawr iawn ac mae y tymor ffesantod ar fin cychwyn penwythnos yma ac mae'r ffarm ffesantod drws nesa i lle dwi yn aros yn fwrlwm o fynd a dwad o bobol yn prynnu ffesantond wel does na ddim ond hannar miliwn ohonyn nhw yna. Dwi wedi bod yn brysur dros y 3 wythnos ddiwethaf yma yn cynaefu soya beans a flax ac ymhen ryw wythnos byddaf yn dechrau ar y corn. Maeír tywydd wedi bod yn braf yma ond yn ofnadwy o oer ar adega fel bora ma roedd hi 12 dan y rhew bwynt ac mae pobol yn fama yn dweud y bydd hi ddwbwl hynna ymhen ryw wythnos (felly fyddai ddim angen rhew efo niod..;-) Wel maen well mi fynd rwan i roi nhraed i fynny! dwi yn gobeithio cael llynnia i fynny yn reit fuan!!

Hwyl am y tro Guto.

Hello from Ipswich South Dakota.

Well Iíve reached the last leg of my journey before heading for home, and I have to say the time has really flown, too quickly in fact!! Ipswich is a popular hunting area and the pheasant shoot season is about start this weekend. The farm next door is a pheasant farm and at the moment itís a hive of activity people coming and going buying pheasants, thereís plenty of choice half a million in fact (eat your heart out John Ty Croes!!!!!!!) Iíve been busy over the past three weeks harvesting Soya beans and flax and in about a week Iíll be starting on the corn. The weather has been fine but it gets really cold at times, like this morning it was 12 below freezing, and the owners of the farm say itíll be double that in a week or so (at least I wonít need ice in my drink!!!). Well Iím off to put my feet up! I hope to be able to have some photos on the web soon.

Cheers for now Guto.

~~~~~~~~~~

Diolch yn fawr i Guto.

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com