Bedd Argraffiadau

Capel Nebo ac Eglwys St Aelrhiw

Capel_Nebo.jpg (129168 bytes)

Capel Nebo

~~~~~~~

Aelrhiw_1.jpg (218124 bytes)

St Aelrhiw

~~~~~~~

Mor annwyl cael am ronyn

Angori llong yng nghwr Llyn

~~~~~~~

Ni haeddodd neb ragorach parch

Na neb felysach hun.

~~~~~~~

Am wirionedd boed ein llafur.

~~~~~~~

Colled y colledigion

Yw colli Mam.

~~~~~~~

Mynai arddel mewn urddas- is y Groes

Iesu Grist a'i deyrnas

Da oedd ei bywyd addas

Hyd ei bedd trwy ryfedd ras.

~~~~~~~

Yn dawel iawn a diwyd- heb ei ail

Bu ef yn ei fywyd

Mawr ofal gymrai hefyd

A llwyr boen, er gwella'r byd.

~~~~~~~

Nid oedd y teg flodeuyn hyn

Mor sydyn gadd ei gymud

Ond prin i ddangos pa mor hardd

I'w blodau gardd y bywyd.

~~~~~~~

Hi agorodd ei llaw i'r tlawd

Ac a estynodd ei dwylaw i'r anghenus.

~~~~~~~

Gwywa y glaswelltyn,

Syrth y blodeuyn.

~~~~~~~

Ar ol ein cystudd byr a'n crwys

Dragwyddol bwys ogoniant.

~~~~~~~

Ar fy nhaith yr wyf ers dyddiau

Tua'r bryniau rwyf yn ffoi

Er mor anhawdd tynu fyny

Byth yn ol dwyn meddwl troi.

~~~~~~~

Gorwedd rwyf mewn gweryd- er mawr elw

Na wylwch om plegyd

Ac yn fy medd gwyn fy myd.

~~~~~~~

Ei haul fachludodd

A hithau eto yn ddydd

~~~~~~~

Ni ddychwel mwy i'w dy

A'i le ni edwyn mwy.

~~~~~~~

Mae'n hyfryd meddwl ambell dro

Wrth deithio anial le

Mae'n felys meddwl eto nghyd

Cawn gwrddyd yn y nef.

~~~~~~~

Distaw iawn a sydyn

Y daeth pen y daith

Croesi dros y terfyn

Am ragorach gwaith.

~~~~~~~

Ar ol ysgar ei lesgedd

Aeth i lys bythol hedd.

~~~~~~~

Dy fywyd yw atgof melys,

Dy farw yn hiraeth dwys.

~~~~~~~

Blodyn bach heb lwydni byd

(Baban chwe mis)

~~~~~~~

Ar ei ol paham y wylwn- ei enw

Wr hynaws a barchwn:

Daw y pryd y cyfyd cofiwn

I le uwch haul ei lwch hwn.

~~~~~~~

Ei phlant a godant ac a'i

galwant yn ddedwydd,

Ei gwr hefyd

ac a'i canmol hi.

~~~~~~~

Yr hon a wynebodd angau a'r glyn tan ganu.

~~~~~~~

Hyd oni wawrio'r dydd

A chilio o'r  cysgodau

~~~~~~~

Coffawdwriaeth y cyfiawn

Sydd fendigedig.

~~~~~~~

O Iesu mawr y meddyg gwell

Gobaith yr holl ynysoedd pell

Dysg fi seinio maes dy glod

Mai digyfnewid wyt erioed.

~~~~~~~

Enw da hwn a'i ddiwedd

O gor byw ni ddryga'r bedd.

~~~~~~~

Gwel uwchlaw cymylau amser

~~~~~~~

Digonaf ef a hir ddyddiau

A dangosaf iddo fy iachadwriaeth.

~~~~~~~

Bywlechi wnaeth John, fel blodyn tirion,

Ond torrwyd ef wedyn,

Iesu a fu yn torri'r rhosyn

I'w roddi i'w Dad o ardd dyn.

~~~~~~~

Heddyw! Catherine Mary Eiddien- mundlos

Mewn dulwch daearen:

Ond daw rhyw ddydd yn llawen

O gwsg oer yn ei gwisg wen.

~~~~~~~

O distewch derfysglyd donnau

Tra fwy'n gwrando llais y nef.

~~~~~~~

Peidiwch wylo melus cofio

Tawel huno maent mewn hedd.

~~~~~~~

Amser a dreigla

Ond hiraeth a erys

~~~~~~~

Aeth o ganol y pethau- heb waeledd

Heb elyn ond angau,

Ein hiraeth drwy'r gororau

Ar ei ol sydd yn parhau.

~~~~~~~

Hiraeth yw anadl cariad.

~~~~~~~

Diolch i Mrs C Vevar.

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com