Bedd Argraffiadau

Casgliad o englynion a welir ar feddi ym mynwent Llanfaelrhys.

Eglwys Llanfaelrhys,

~~~~~~~~~~

Gwed waeled saled fy seler-Ystyr

I ostwng dy falchder:

A chofia ddyn iach ofer

Nad oes I fyn ond oes fer.

~~~~~~

Ar ol ei holl flinderau dwys

Gorffwyso mae mewn hedd

Ymhell o swn y byd a段 bwys/

Heb boen yn llwch y bedd.

~~~~~~

Daeth yr awr i知 ddianc adref

Draw o gyrraedd pob rhyw gur

Gwelaf dorf o知 hen gyfeillion

Draw ar lan y ganan bur.

 

Yno caf fi weled Iesu

Fyth i知 lloni heb un llen

A chaf yno ei gladfori

Fyth heb dewi mwy amen.

~~~~~~

Gonest fu hwn ac annwyl- dymunol

A mwyn ymhob gorchwyl:

Llawn deall, un call a gwyl,

O! Hiraeth, cofio段 arwyl.

~~~~~~

Lowry oedd fwyn lanaidd fenyw- huno

Er henaint mae heddyw:

Nos adeg einios ydyw

A noswyl faith nes ail fyw.

~~~~~~

Di gyngor y dwg angau Bod oedran

I bydru fel finnau:

Ystyr hyn, o briddyn brau

Gwel dy daith gwael doi dithau.

~~~~~~

Ochain na llais afiechyd mwy nid oes

Mewn distaw fedd priddlyd

Wele ddau anwylyd

Dan un gwys o bwys y byd.

~~~~~~

 

 

 

 

Aeth hon yn eneth heini o boenau

Y byd a段 drueni :

At Iesu Grist i oesi ;

Ai air oedd ei phleser hi.

~~~~~~

Thomas onest mae swynion yw enw

Y glan hynaws Gristion :

Rhoedd brawd gwyl anwyl union,

Addfwyn is y feddfaen hon.

~~~~~~

Bu fyw i farw O! Fyred oedd ei thaith

Bu farw i fyw, i dragwyddoldeb maith.

~~~~~~

Un oedd fun wraig rinweddol yn goron

I蜘 gwr yn fendithiol:

Mae ei henw dymunol

Yn barchus, serchus o段 hol.

~~~~~~

Blodau sydd yn disgyn

Yn gyflym oddiar y coed

A chollwyd blodyn eto

Un tlysach nag erioed

 

Rhaid inni oll fel teulu

Foddloni i drefn ein Duw

A chredu fod Jane heddyw

Dan ofal Iesu gwiw

 

O flodyn bach eist yn newydd

I池 nefoedd wen gerllaw

Ac mae dy oed yn dweyd dy fod

Gan Iesu yn ei law

 

D弛es ini mwy Eliza bach

Ond calyn ar dy ol.

 

Elizabeth Jane Roberts (Un oed)

~~~~~~~~

Hwyliaist y don,

I wella yn Afallon.

~~~~~~~~

 

 

 

 

Noeth y daethym, noeth yr aethym

Mwyn dirym yma i dario:

Lle caf hepian nes del anien

Duw ei hunan i知 dihuno.

~~~~~~~

Yma ddaearwyd Mam dirion a da

A doeth ei dibenion;

I池 gweiniaid mae mawr gwynion

Gau llaw hael yn y gell hon.

~~~~~~~

Gwr ifanc teg arafwedd un parchus,

Yn perchen haelfrydedd.

Elusenawl lwys annedd:

Gwyl yw地 byd o段 glio地 y bedd.

~~~~~~~

Angau a dramwy ffordd nas gwyddom

Angau deru pryd na thybion:

Olew, Olew sydd yn elw

Nawr ei werth yn oriau mawr.

~~~~~~~

Rhodiodd gyda段 waredwr

Lawen sant a段 sail yn siwr.

~~~~~~~

A choron pob bendithion

Dy gwrdd ar ben y daith.

~~~~~~~

Diwyd a fu地 blodeuo mewn einioes

Mae地 anwyl ei chofio:

Truan mewn graian a garo,

Ydyw hon, wedi huno.

~~~~~~~

Mewn oeraidd waraidd weryd - lle llawen

Lletuwn dros ennyd;

Ystafell ddistaw hefyd

Lle cymmwys o bwys y byd.

~~~~~~

Yr lon pan ddelo'r ennyd

O'r ddaear a'n cefyd.

Bydd dorau  beddau y byd

Ar un gair yn agoryd.

~~~~~~~~

  Diolch yn fawr i Mrs C Vevar am ei chymorth efo'r erthygyl yma.

Map or Safle                Website Map

Copyright ゥ Rhiw.com