Swn Traed                                                                                    Footsteps

Aeth Neli Conion i edrych am William Ty Croes Bach, a oedd yn wael iawn yn ei wely. Roedd hyn yn yr adeg pan oedd gwaith manganis Rhiw yn ei anterth. Pan yn cerdded i fyny heibio i Gapel Pisgah clywodd Neli swn sgidia hoelion mawr yn cerdded ar ei hol. Wnaeth hi ddim meddwl dim or peth gan gymeryd mai un o weithwyr y gwaith oedd. Pan stopiodd Neli ger Cadwgan i gael rhyw hoe fach, stopiodd y swn. Cychwynodd eto ar swn yn dal iw dilyn, cymerodd Neli rhyw sbel bach eto ar ben lon y comin, ond roedd y swn yn dal i ddwad. Gan ei bod rhwng tywyll a golau gydar nos ar swn yn ei phasio mewn rhyw deirllath welodd hi neb na dim ac aeth y swn a diflannu yng ngroeslon Pwllmelyn mewn distawrwydd. Y noson honno bu farw William Ty Croes, Mae y stori hon yn ffaith ac yn gwneud rhywun i feddwl oes ysbrydion yn bod.

 

Neli from Conion went to visit William Ty Croes Bach who was very ill and had taken to his bed, this was at the time that the manganese works of Rhiw was in being. As she walked up the hill past Pisgah Chapel she could hear the sound of hobnail boots clattering along the road behind her, she assumed it was one of the workers from the mines and carried on her way thinking nothing of it. After reaching Cadwgan she stopped to catch her breath, and the sound of the footsteps stopped. As she started off again so did the sound of the hobnail boots, when she reached the top of the road that leads to the common she stopped again to rest for a moment, the sound of the footsteps ceased. She looked back but could see no one, it was early evening and she would have been able to see well enough, who was following behind her. Suddenly the sound went past her, she saw nothing or no one as the sound reached the crossroads of  Pwllmelyn it disappeared and all was quiet and still. That evening William Ty Croes bach died. This story is a fact and it makes you wonder whether ghosts do exist.

lon_cadwgan.jpg (29433 bytes)

Allt Cadwgan / Cadwgan hill

Diolch i Mr G Hughes am y stori yma.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com