"Talu dyled y capelydd"

Talur ddyled ydywr testun

Ac maen destun cymwys iawn.

Talwyd dyled byd yn gyflawn

Ar Galfaria un prynhawn.

Do bu awdur byd a bywyd

Yma heb le roi ben i lawr

Talun dyled ni rai euog

Dyma wnaeth yr Iesu Mawr.

 

Dioddefodd ein cyndadau

Cyn ein geni ni ir byd,

Gan elynion a gormeswyr

Ein rhyddid gostiodd daliad drud,

Cerdded wnaethant am filltiroedd

Foreu Sul i dawel fan

I addoli gydau gilydd

A phob un yn gwneud ei ran.

 

Gan ir tadau ddioddef gymaint

Er agoryd ffordd i ni

I addoli mewn rhwyddoldeb

R hwn fu farw ar Galfari.

Ymwrolwn na orffwyswn

Byddwn unol gwnawn ein rhan

Fel gall pob eglwys ddywedyd

Nid ywr arnain sarn.

 

Nid tylodi sydd yn peru

Fod eglwysir uchel Dduw

A dyled arnynt bron ai llethu

Ond diffig sel ac undeb yw.

Mewn unoliaeth y mae nerth

Eglwys sydd yn rhydd o ddyled

Nid oes fesur ar ei gwerth.

 

Cofiwn waith a wnaeth yr eglyws

Cofiwn am ei haberth hi

Cofiwn am y llu merthyron

Gollasent drosti waed yn lli,

Arnom ninnaun gorffwys eto

I gael eglwys Dduw yn rhydd.

Gwyliwn fel Ananeias

A Seppheira ers llawer dydd.

 

Pan apeliodd y llywodraeth

Am ei harian hyn ywr gwir

Yr oedd pobol wrth y cannoedd

Yn cyfrannu ym mhob sir.

Mae Eglwys Dduw yn talu yma

Yn can cymaint medd y gair

Ac yn y byd a ddaw ceir gwledda

Gydar gwr fu ar lin Mair.

 ~~~~~~

Yr wyf i Griffith Thomas wedi gwneud hon er y flwyddyn 1918.

( Yng ngefn dyddiadur 1931)

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com