"Taith i Uwchmynydd"

 

Cychwynais gyda’r ‘Crosville’

Rhwng hanner dydd ac un,

Trwy’r Sarn a thrwy Rhoshirwaen,

I gyrrion pella Llyn;

Roedd gweled pentra Daron

Yn newydd beth i mi.

A gweled yr hen Eglwys

Hynafol iawn ei bri.

 

Edrychais ar y fynwent

Sydd bron ar fin y dwr

Mae ynddi lu yn gorwedd

Yn dawel a di-stwr;

Gadewais Aberdaron

Oedd yn y pant islaw

Gan alw yn ffermdy Deunant

Ces groeso di ben draw.

 

Cychwynais yn hamddenol

A ffon o dan fy llaw,

At ardal Uwchymynydd

Rhyw filltir deirgwaith draw;

Gan adael Capel Deunant

Lle cerddodd llawer sant,

A hithau’r ysgol ddyddiol

I ddysgu moes i’r plant.

 

Gwnes ddefnydd o fy neudroed,

A chroesi afon Saint

Mwynhawn y fath olygfa

A theimlwn hynny yn fraint;

Ar lethrau Mynydd An’log

Sef cyrrin pella’r plwy,

Mae llu o fan dyddynod

Rhyw dyddyn buwch a dwy.

 

Eis heibio i dai Bryn Chwilog

Ar greigiau cadarn iach,

Pwll Defaid ‘ nghyda a Dyras

Ac Ystolhelyg Bach

Y syndod mwyaf gefais –

‘Rwy’n awr yn dipyn oed,

Oedd gweled y fath gyfandir

Mor hynod o ddi goed.

                                       Ianto Soch.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com