"Gadawsant feusydd tawel Llŷn,

Yng ngofal Duw, yr hen ar gwan,"

~~~~~~~

 

Roedd Ewrob gain heb lywn ei gwaed,

A gwewyr ei gwallgofrwydd hi

A daniodd nwyd ein meib dinych, -

Nid ofer swyn milwrol fri.

Dros eraill aethant, ddued oedd,

I ferwr trinoedd dros y lli,

 

 

Gadawsant feusydd tawel Llŷn,

Yng ngofal Duw, yr hen ar gwan,

A breuddwyd gwyn oleuaiu trem

Wrth gychwyn draw i wneud eu rhan ;

Ond trist fur antur lawer dydd

R ol gadael gwŷdd, a gadael glan.

 

Trwy ddwr. a thn, a marwol nwy

Ymladdai rhai o ffos i ffos ;

A brwydrai eraill ar y don

Mewn stormydd draw o nos i nos ;

A rhoi y cwbl a fu eu rhan

Cyn cyrraedd glan eu Gwalia dlos.

 

 

 

Wrth borth y fynwent ar y bryn, -

Eu mynydd hwy a chrud eu hedd,

Saif colofn unig dystian fud

Nad yno mae eu dinod fedd ;

Wrth gofior gemau syn y llaid

Cynhyrfam henaid ; gwridam gwedd.

 

Ni cherddant mwyr hen lwybrau gynt,

Au lle sydd wag o gylch y tn ;

Ni chanant hen emynau mwy,

Na thelynegion Cymru ln ;

Ni chlywant hudol swn y don,

Na cherddi llon yr adar mn.

 

 

Ond ni heneiddiant fel nyni ;

Yn angof nid r cedyrn hyn ;

A thrwyr canrifoedd treiddio wna

Eu cennad friw yn nrysnir glyn.

Gweddiwn ninnau wedir drin

A wybod rhin eu breuddwyd gwyn.

 

                                                R.H. Griffith.

***********

     

************

Diolch yn fawr i Mr M Williams, am y gerdd goffa yma.

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com