"Pen Drawr Byd"

 

Troi trw Uwchmynydd ai lonydd bach cul,

Lle mae Amser bob amser yn bnawn dydd Sul.

 

Ar tylwyth fel eu teios, yn hoff ac yn hen,

Yn araf eu gwg ac yn araf ei gwn.

 

Nes dyfod ohonom ym mhen draw Llŷn

At ddarn o rostir maith, di-lun.

 

Dynar motor yn dringo ffordd goncrid yn awr

Tua safler megnyl ar Fynydd Mawr,

 

Dringo tan ganu rhyw bwt o gn

Lle maer grug yn tyfu trwr eithin mn.

 

Rhwng banciau o borffor ac aur yn str ;

Ac yn sydyn odditanom dim ond y mr,

 

Mr a mr at y gorwel ai hud,

A ninnau wedi cyrraedd pen drawr byd,

 

Ar wybrwn on hl yn denu a chlir

Ar fynyddoedd chwe gwahanol sir.

 

Safem fan honno ar Fynydd Mawr

I wylied haul Llŷn yn mynd i lawr.

 

Dal ein hanadl heb yngan gair,

(Fel y Saint ar l yfed o Ffynnon Fair).

 

Gan deimlo fod Enlli ai santaidd byrth

Fel Gair yr Arglwydd yng nghanol y wyrth,

 

Ar machlyd ar orwel y mr di-ffin

- Fermiliwn,  fioled,  oraens  a  gwin-

 

Fel drws yn agoryd i ganol nef,

Lle mae enfys o gylch Ei Orseddfaic Ef

 

Dros Fr o Wydyr ........ Ond pwy ydwyf fi

I ddatod seliaur Datguddiad i chi ?

 

Os mynnwch ddal bendith y machlud eich hun,

Ewch yn yr ysbryd i Ben draw Llŷn.

 

                        Cynan. (1969)

Syr Cynan Evans Jones

1895~1970.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com