Nant Gwytheyrn
~~~~~~~
   

 

Yn Nant Gwytheyrn wrth lan y môr

Mae mwyn atgofion imi’n stor,

Mi dreulais yno flwyddi maith

Yn nyddiau dedwydd dechrau’r daith.

 

Mae yno olygfeydd di – ail

A chreigiau serth di – sylf eu sail

Yn gwarchod dros y fangre dlos

Fel cewri’r cynfyd yn y nos.

 

 

 

A minnau’n byw mewn llannerch hud

O olwg ac o swn y byd.

 

Mi glywaf eto ar fy nghlyw

O’r capel bach sain clod i Dduw;

Ac yno deuai llongau’r môr

I gyrchu golud yn ystor.

I dref a dinas dros yr aig

Yn balmant drud o goffrau’r graig.

 

 

 

Ond segur yw’r morthwylion mawr

a thawel ydyw’r Nant yn awr.

A lle bu unwaith bentref tlws

A blodau’n tyfu ger bob drws

 

Fe droes pob tŷ yn benglog llwm

Yn rhwth eu llygaid yn y cwm.

 

 

 

 

Daw ffrindiau echdoe ar eu hynt

I son am hwyl yr amser gynt;

Ac os na chaf fi fynd yn ol

I Nantgwytheyrn o’m teithio ffol

Daw’r atgo’n ol o hyd o hyd

A haws yw byw ar draws y byd.

 

                                                 Menna Roberts

*************

We would like to thank Mr David Roberts, for sending us this poem that his late mother wrote, shortly after the family left their home at Nant Gwrtheyrn for England. It's a poem full of emotion and longing, for a way of life that she would never experience again.

It would be impossible for us to translate this poem into any other language, as the emotion that Menna portrays would be lost.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com