Yr Olwyn Ddŵr

Cofiaf hi dan genlli gwyn a dŵr gwyllt

Ar ei gwar yn disgyn;

Heddiw iw chafn tyfodd chwyn,

Rhydodd mewn drain a rhedyn.

~~~~~~~~

Cwmystradllyn

O gyfeirior goferydd, - rhannu gwin

Maer hen gwm ysblennydd,

A rhoi mwynaf ddŵr mynydd

I lawr gwlad yn rhad a rhydd.

~~~~~~~~~~

Sgert Mini

Efar ardd, fei cofir hi a deilen

Hudolus amdani;

Un syn hoff oi ffasiwn hi

Yw meinwen mewn sgert mini.

~~~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mrs G Sol Owen. 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com