S.O.S.

Os oes merch o Lỹn yn cwyno

Am fod annwyd ar ei dwylo,

Y mae pr o fenig diddos

Yn y lori laeth ers wythnos.

 

Wedi i rywun gadw reiat

Un nos Iau wrth ddod or seiat,

Yn yr hwyl o dan yr helyg

Gellai meinwen golli menig.

 

Henon llawen dan y lleuad,

Mae rhyw chwaer ym mreichiaui chariad

Ac mewn hwyl yn ei anwylo,

Er y deil yn oer ei dwylo.

 

Yn eu plyg mae menig meinwen,

Parchus nt yn l iw perchen

Yn y fan, os ywn anfonwr,

Hanner gair I Sionir gyrrwr.

~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mrs G Sol Owen.

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com