myfyr_machno.jpg (21225 bytes) 

Myfyr Machno

Ar hyd yr amser basiodd

Bu capel bychan Rhiw

Yn sn am gael gweinidog

I ddyfod ymai fyw.

 

Dewiswyd gŵr urddasol

A hwnnwn dod o bell,

Ai enw, Myfyr Machno

Maen anodd cael ei well.

 

Cydsyniodd pawb yn Saron,

Pencaerau a Phen Rhiw

I alw Myfyr Machno

I ddyfod wrth y llyw

 

Gwnaeth Capel Penycaerau

Gwpaned bach o de

A hoffi y cyfeillion

Yn fwy a wnaeth efe.

 

Er cystal te Pencaerau

Fe gredaf tra fwyf byw

Mai gwell gan Mr Roberts

Fydd te hen deulu Rhiw.

~~~~~~~~~~

Pan oedd John Rowlands yn 12 oed gwahoddwyd Myfyr Machno i ddod yn weinidog ir Rhiw. Dyma gn ir achlysur.

Diolch yn fawr i Mrs G Sol Owen.

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com