Capel Nebo_Niwl.jpg (79677 bytes)

    Capel Nebo

Dacw gapel bychan Nebo

  A chofgolofn hogiaur gd

Dacwr fynwent las yn tyfu

  Lle gorwedda fannwyl dad.

 

Dacwr cerrig beddi gleision,

  Rhain wna galon bawb yn drist.

Wrth eu hymyl, capel bychan

 Ller addolir Iesu Grist.

~~~~~~~~~~

Maen amlwg fod egin bardd ynddo yn ifanc iawn, ai brifathro R.H. Gruffydd wedi sylwi hynny. Anfonodd rai o gerddi John ir Dinesydd. Dyma ysgrifennodd y bachgen am Gapel Nebo pan yn 11 oed.

Diolch yn fawr i Mrs G Sol Owen.

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com