Bwthyn Nain

Bwthyn heb fawr o bethau a fun Nef

    I nain gynt a minnau,

  A brwyn o gors y bryniau

  Ynon do i ni ein dau.

 

O ferw gwyllt i fro gain, - o faswedd

     I fiwsig cr plygain,

  Hiraeth a ddaw im harwain

  Fyth yn l i Fwthyn Nain.

~~~~~~~~~~~

Y  lori laeth

Hyd erwau Aberdaron a Chwilog

     Ar echelydd trymion,

  Ar godiad daw ergydion

  Lori laeth i lawr y ln

~~~~~~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mrs G Sol Owen.

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com