"Huw Erith"

"Pysgotwr o Aberdaron gydag enw am droi cychod drosodd ydi Huw Erith. Mae'na niwl mr yn ei lygaid weithiau - yn arbennig adeg Gwyl Pen Draw'r Byd ac mae tonnau mawr y Swnt yn ei chwerthin yn aml. Mae'n dalyrnwr, stompiwr a phefformiwr sy'n gallu gwneud i gynulleidfa ei morio hi hefyd"

 

Ar gael yn Eleri Stores, Aberdaron Tel 760233,

Llen Llyn, Pwllheli Tel 01758 612907

A siopau llyfrau da eraill.

3.50p

"Pen draw'r byd"

Yn Aberdaron ddiwedd Awst

Y cwrddais i Menna

Yn ei bicini ar y traeth,

Ac yn ei llaw banana.

 

Fe ddaeth hi acw ata'i fyw

Bu acw trwy y gaeaf

A thra y bu hi, rydw i'n siwr

Cafodd ddeg 'affair' o leiaf.

 

Fe'i daliais i hi hefo 'nhad

A mam a modryb Eurgain,

Mi ges i sioc o weled hyn

Mae hi yn bedwar ugain.

                                                ..............!!!!

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com