"Gwaith Glo Rhoshirwaun"

 

Bu llawer o siarad gan luaws trwyr fro

Am ardal Rhoshirwaun ynglyn ar gwaith glo.

Ond welen bresenol caf roddi mewn can

Mae pedwar yn tyllu mae gobaith am dan.

 

O diolch am hyn

O diolch am hyn

Ar cyntaf iw harwain

Yw Williams Penbryn.

 

Ar ganol y claimant gerllaw y ffordd fawr

Mae pedwar yn gweithio yn brysur bob awr.

Yn gyrrur hir ebill drwyr creigiau dwfn certh

Ni welais i ddynion eu tebyg mewn nerth.

 

Mae Humphrey Cae Garw yn fedrus tros ben

Fe geidw yr ebill rhag myned yn den.

Bob dyrnod maen wylied syn llefain ei dro

Rhaid ydyw ymddatod er dangos y glo.

 

Rwyn gweld Evan Ellis yn ddyrnwr di ail

Maer ebill sydd ganddo ar soddi dan sail.

Maer cyfan yn chwalu dan bwys ei drom ordd

Y creigiau syn llefain rhaid gollwng i ffwrdd

 

A Williams Trihobed ni welwyd ei fath

Ai ebill fawreddog dros ddeng ugain llath

Fei bwria mewn munud ai llywio iw lle

Maen ddigon a dychryn cacynod y dre.

 

A Williams Lerpwl ni welais well dyn

Maen deall dwfn raddau ansoddau gwlad Llyn

Mi clywais on adrodd y tynith or glo

Dros dreidio i New Zealand. Mi coeliwn i o.

 

Mae llu o ardalwyr mewn gafael ar gwaith

Maeu henwau yn rhifo chwech ugain neu saith.

Hen gedyrn rhagorol a breiniol ein bro

Rwyn credu os mynant y gwelant y glo.

 

Rwyf innau fy hun rhyw awydd am dan

Maer gaeaf ar wawrio nis gallaf wneud can;

Yr awen a rewa ar lasrew hir nos

Mae hyn yn brofiadol gan Gwilym y Rhos.

~~~~~~

O waith Gwilym Rhos 1888.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com