"Can i Griffith Thomas"

Mae Griffth Thomas Ael y Bryn

Yn haeddu pwt o gan.

Maen un o ddynion goreu Rhiw

Llawn ysbrydoliaeth lan.

Maen caru Duw a charu dyn

A charur wlad ai iaith,

Ac wedi byw fel cristion mae

R hen Griff ar hyd ei daith.

 

Mae wedi gweled llawer tro

Ar fyd ar hyd ei oes,

A profedigaeth lawer gwaith

Yn rhoddi iddo loes.

Fe welodd golli gwraig ai blant.

Ergydion cyflym cas

Doedd dim iw wneud i leddfur boen

Ond plygu wrth orsedd gras.

 

Ond heddiw mae yn hapus iawn

Y fo ai wyrion bach

Ar ferch yn cadw iddor ty

A pawb yn ryfeddol iach.

Os ydi croes ragluniaeth nef

Yn dod i ddrysur program

Mae heulwen rhwng cymylau du

Yn siwr o ddod ir cadarn.

 

Os yw hin nos mewn bywyd dyn

Mae golau dydd yn dilyn

A thon rol ton yn gwneud ei hoel

Mae un sydd yn amddiffyn

Boed inni roi yn cred yn hwn

Yr unig un sydd yn cymeryd

In cadw ar y llwybr cul

Syn arwain at baradwys.

           Willie Reifion.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com