Rhiw.com

Garn Fadryn

 

Karn fadryn gadarn uwch llus Gwdion  -  ail

Alwant faynol dirion

Gwilwyr rhag ofn dig alon

A geir y nhal y garn hon.

 

O gwelwn long na gelyn  -  yn tirio

Torran ffrwd oi herbyn

Galwan y wlad soniad syn

Gwyr esgud iw goresgyn.

                              Huw Pennant

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com