"Hen gwch dau flaen fy nhad"

 

Mae’r lle fy magwyd fi

I’w gael yn Aberdaron,

A’m hadgof mwyaf byw

Yw cwch fy nhad, sef Salmon ;

Hen gwch a holltai’r don ar daen,

Hen gwch oedd Salmon a dau flaen.

 

Be gwelech ef yn mynd

Am Enlli lawer tro ?

Os doi y don o’i ol

Ei hollti a wnai o ;

Ac os o’i flaen doi moryn cry’

Cai frath o’i “fow” am fod ry hy’.

 

Hen deulu Enlli i gyd

Edmygent gwch fy nhad,

A thybient nad oedd gwch

Cyffelyb yn y wlad ;

Am “weddro tywydd” gwaetha i raen

Ai fantais ydoedd ei Ddau Flaen.

 

Meddyliais lawer iawn

Am Salmon-yr hen gwch,

Ar lawer stormus nawn

A’r tonau’n lluchion’n fflwch-

Mai gwirion iawn-a dweyd yn blaen,

I neb gael cwch ond cwch Dau Flaen.

 

Creadur ydyw dyn

Nas gwyr o ble daw ton,

Pa un a’i ol a’i blaen

Daw’r hyn a gyffry ei fron,

Try gwyntoedd bywyd “round about,”

A’r ffordd daw ton sydd “case in doubt.”

 

Ieuenctyd, cofiwch hyn-

Mai chwi eich hun ga’r gwaith

O wneud eich cwch eich hun

I’ch cario trwy eich taith ;

Os “pleasure-boat” fydd yn eich bryd

Ni ddeil ef ddim o donau’r byd.

 

Daw pawb i’r “beach” ryw dro

I gyffro’r “Breakers” gwyn,

Bydd “cwch dau flaen” yn siwr

O dalu’r adeg hyn-

Fe hyllt ei stern don ola’r byd,

A thiria ei “fow” i’r hafan glyd.

 

                        J.T.Williams.(Pistyll)

~~~~~~~~~~~

 

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com