Cerddi ar Gerrig

Ysgolion Llŷn

Ar Fedi 20fed a'r 21ain, 2006, daeth wyth o Ysgolion Llŷn i ochrau Mynydd Rhiw i ymweld a safle cloddio Ffatri Fwyelli Oes y Cerrig. Fel rhan o'r profiad, mi fu y plant yn barddoni efo'r Prifardd Iwan Llwyd. Dyma'r cerddi i chi fwynhau. Ysgrifenwyd y cerddi a'r gerrig, ac ar ddiwedd y dydd, dychwelwyd y cerrig i'r gloddfa.

 

***********

Iwan Llwyd a plant Edern

 

Ysgol Edern

Y Daith

Taith go serth

I fyny'r allt

A'r gwynt yn chwythu'n gwalltiau

Trwy'r pyllau dwr

A'r mwd a'r baw

Ond 'roedd hi werth y siwrne

 

I gloddio'r garreg

Goch o'r tir

A'i naddu'n offer inni

I dorri coed

I hela'r baedd

Y garreg ydy'n stori

**********

Llidiardau

Cerrig mawr a cherrig mn,

Blodaur eithin fel gwreichion tn,

Sŵn y mr wrth droed y mynydd,

Ymhob tymor, ymhob tywydd.

 

Plant Llidiardau

 **********

Llanbedrog 

Ym Fudwr

Niwl ar y mr a'r gorwel yn bell,

A Porth Neigwl yn dawel,

Yn y galon cyffron hel,

Ai hadlais ar yr awel.

 *********

 

Crud y Werin

Ar Fynydd Rhiw mae eithin melyn,

Ar Fynydd Rhiw mae cn aderyn,

Ar Fynydd Rhiw mae cerrig llwydion,

A naddwyd gynt gan ddwylo dynion.

 

Ar Fynydd Rhiw mae waliau cryfion,

Ar Fynydd Rhiw mae hen alawon,

Ar Fynydd Rhiw yr ydym ninnau

Yn cyfansoddi rhai benillion.

Iwan Llwyd a Phlant Crud y Werin

 ***********

Sarn Bach

Y grug yn cuddior garreg

Ond daw ir fei yn ara deg

Hen storir ffermwyr cyntaf

A hwyliodd draw ar donnaur Haf

A gliriodd ai bwyelli

Fforestydd a choed di-rif

A throi y tir yn dir da

Yn barod ir cynhaeaf

Nes down i Fynydd Rhiw

Yn fyddin ifanc heddiw

A down ai hanes nhw yn ol

Agoriad ir gorffennol.

 **********

Foel Gron 

Cerrig dan rug ac eithin a pren,

Cerrig oer a mwd a mynyddoedd,

Cerrig y mr yn y gwynt ar glaw.

 

Iwan Llwyd a Phlant Foel Gron

 *********

Tudweiliog

Heibio i Drwyn Cilan i Borth Neigwl,

A Garn Fadryn yn edrych i lawr.

Ar ein cychod bychain yn cyrraedd

Drwyr llanw ar tonnau mawr.

 

Yna ei chychwyn i ben y mynydd

I gloddio am y cerrig cryf,

Ai naddu yn fwyell a chyllell

I glirior tir ac i godi tŷ

 **********

Pont y Gof

Mynydd Rhiw

Mae'n wyntog ar ben mynydd Rhiw,

A'r mr islaw yn ffyrnig

A'r eithin melyn erbyn hyn,

A'r grug yn cuddio'r cerrig

Lle dueai'r ffermwyr cynta 'rioed,

I naddu'r graig i dorri'r coed.

 ***********

Anrheg bach i'r Ysgolion gan Rhiw.com

************

Llun plant Foel Gron gan  y Prif Athro Mr Geraint Evans. Diolch yn fawr.

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com