Ym mhen y Rhiw,

Ym mhen draw Llỹn.

 

Cyn anfon hyn o stori

Bm yn cysidron hir,

Ac yn rhyw led obeithio

Nad yw hi ddim yn wir.

Rwyn cadwr enw yn fy sach,

Caiff  wisgor cap yn ddistaw bach.

 

Roedd gornest chwarae cardia

Yn neuadd pentrae Rhiw,

Ac yno or ardaloedd

Ymgasglodd yr hen griw,

A phawb yn hapus a chytn

Ym mhen y Rhiw, ym mhen draw Llỹn.

 

Roedd ysbryd y Nadolig

Ar criw i gyd mewn hwyl,

Calonnau yn datguddio

Ewyllys da yr Ŵyl,

A Seren Bethlem fel erioed

Oedd ynon llusern i dy droed.

 

Ond daeth dialwr heibio,

Dialedd dan ei fron,

Anfonodd am y gyfraith

I boenir cwmni llon,

Roedd ceir heb olau yn sarhad

Mewn man diarffordd yn y wlad.

 

Cyrhaeddodd yr heddgeidwad

O rywle ar ei hynt,

Gan gofior hen, hen hanes

Sydd am y Doethion gynt.

A rhoddodd gyngor iddynt hwy

Heb gofio am eu camwedd mwy,

 

A chwarae teg ir cyfaill

Ddaeth ar ei drafel drist

Am ddangos goddefgarwch

Tangnefedd Iesur Crist,

A dim ond dweud rhyw air neu ddau,

Ar criw i gyd yn ufuddhau.

 

Rhof gyngor ir dialydd

Wrth im derfynur gn

(Os yw yn gallu canu)

Am ganu Calon Ln.

Mil harddach yw na lili dlos;

Gall ganur dydd, a gweld y nos.

 

                                    Will Parsal.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com