Helynt Heb Ddim Eisiau.

  Mae diofalwch weithiau

   Yn creu rhyw helynt fawr.

Digwyddodd yn ddiweddar

  Ai hadrodd rwyf yn awr.

Arferiad gan yr ifanc

  Yw mynd am dro Ir dre,

Os ffafriol fydd y tywydd

   Mae hynny yn OK.

 

Fel arfer un nos fercher,

   Ac eira dros y wlad.

Aeth Jean sef merch Bodwyddog

   A gadael siop ei thad.

Mae crwydro ar fath dywydd

    I mi yn syniad ffol

Ar noson sydd dan sylw

   Ddaeth Jean ddim adren ol.

 

Gerllaw I bentref Edeyrn

   Y fan a aeth yn stuck,

A rhaid oedd ffonio adref

   I ddweud am y bad luck.

Ac yno bu rhaid aros

  Yng nghwmni ffrind mae son

Ar fan bach wedi nogio

    Mewn eira ar y lon.

 

Aeth Tomos bore tranoeth

    A hynny gydar dydd,

I Edeyrn efor tractor

   I dynnur fan yn rhydd.

A dyma ddechraur helynt

Ac aeth o ddrwg I waeth,

Oblegid nid oedd cerbyd

I ddanfon cania llaeth.

 

Roedd yno dractor arall

Ond nid oedd gwynt yn hon,

Ni welsoch ffasiwn helynt

Erioed ar ddaear gron.

Am fan Tom Rice aeth Rheinallt

I fynd ar cania llaeth

Er iddo dynnyr starter

Wel gWel gwrthod tanio wnaeth.

 

  A rhaid oedd mynd ar cania

I blawdtyr dyddiau hyn,

Oblegid bod y gelltydd

Yn drwch o eira gwyn

Does dim Iw wneud medd Rheinallt,

Ac meddai ef fel dyn

Mi af ar llaeth ar unwaith

A ngherbyd bach fy hun.

 

Ac felly caed y lori

Mewn pryd y bore hwn,

Mae dyled Jean Ir hogia

Yn od o fawr mi wn.

Pe baer hen hogan wirion

Heb fynd ar fan Ir dre,

Ni fuasair holl ymboeni

Nac anhrefn yn y lle.

                      Medda nhw.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com