"Doctor Jones"

 

I Gyfarch Doctor Jones

 

Mwyn ddymuno hwyrddydd hyfryd
I hen ddoctor gorau'r hollfyd,
Iddo ef a'i Sin a'i Ffordyn
Bydded hwyl ar hoe a chetyn.

Ni bu hafal hwn am ffisig
Roedd ei air yn anffaeledig,
Gyda'i wn fe 'i pryderon;
Feddyg hoff o gynnes galon.

Nid oedd lluwch na llid y ddrycin,
Nid oedd anterth oerfel gerwin,
Nid oedd llwybrau serth a geirwon
Rwystrai hwn rhag gweld ei gleifion.

Fraeth ei air a gwiw apostol
Holl flinderau'r natur ddynol,
Gymwynaswr mawr ein gwerin
Mawr ei ddawn a mawr ei ruddin.

Wrth ddymuno'r gorau iddo
Rhaid cyfaddef fu tramwyo
Hyd y ffordd yn haws o dipyn
Heb y doctor a'i lwyd Ffordyn.

Gwelais neithiwr yr arch-angel,
(Nid y Doctor mwyn, ond Gabriel)
Cyfrif ydoedd droeon afrad
Yr hen feddyg o Langwnad !

Nid oedd dim yn erbyn Bobi
Dim un cofnod am drybini,
Nes daeth gwys rhyw swyddog piwis
Yn ei blastro yn gynddeiris.

Gyrrai hwn y Ffordyn meddir
Yn l rheol y cyfandir,
Ond medd Gabriel yn ddiamwys
"Dyna highway code paradwys".

Ddoctor gwiw a'i briod annwyl,
Mynwn heno hedd i'ch noswyl,
Er na ddeuwn atoch rhagor,
Mynnwch chwithau fyw heb ddoctor.

                                       John Morris

Galwr Doctor.  

Dr_Bobi_jones.jpg (59135 bytes)

Ar ddiwrnod o eira mawr cafodd Dr Bobi Jones alwad i ddod i weld un oi gleifion yn Rhiw. Gan fod eira at dop y cloddiau, yr oedd rhaid iddo adael ei gar ym Mhengroeslon a cherdded y dair  filltir i fyny ir pentra, y rhan fwyaf o'r amser roedd rhaid iddo gerdded ar hyd ben y cloddia am fod yr eira mor ddyfn. Pan gyrraeddodd dyr claf gofynodd iddo beth oedd yn bod Dim medd yntau  Dim ond eisiau gwybod on i taswn i yn wael y gallech chi ddod!!!!!

 

"Fordyn Dr Jones"

 Diolch yn fawr iawn i Mr Alun Jones, am ei gymorth. (alunwern.com)

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com