"Ymadawiad Clagwydd"

 

Mi geisiaf eto ganu

Rhyw bwt o gan neu ddwy

Ar noson oer o aeaf

Wrth eistedd wrth y tan.

Mae pawb yn nabod Megan

Sef gwraig i Evan John,

Wel dyma’r sawl a greodd

Y testun i’r gan hon.

 

A beth am gael yr hanes

Wel dyma fo heb lol.

Mae Megan o Bryn Chwilog

Yn arw am ei bol,

Ac wrth ei bod yn ‘Dolig

Rhaid oedd wrth geiliog gwydd

Addawodd hen Jemima

 Un iddi’n ddigon rhwydd.

 

Aeth Megan draw un noson

I Ben y Maes a sach

I mofyn yr hen glagwydd

Yn ddistaw, ddistaw bach.

Cychwynodd tuag adref

Yn g’lonog erbyn hyn.

A rhoddodd yr hen glagwydd

Mewn boiler yn y bryn.

 

Ymhen ychydig amser

Aeth Meg a Evan John

I olwg yr hen foilar

Ond gwag oedd cynnwys hon.

Pan welodd beth ddigwyddodd

Fe deimlodd Meg y chwys

A rhaid oedd chwilio amdano

A hynny gyda brys.

 

Aed draw i Bryn Awelon

Fu ‘rioed y ffasiwm ras.

A John Bryn Chwilog Isaf

Yn filain ac yn gas.

Ond nid oedd son amdano

Tu fewn i dir y lle

A Meg yr hen greadures

Yn mynd ‘fel dwn i’m be’.

 

Meddyliodd y gallasai

Fynd i Ben maes yn ol

A ffwrdd a hi am yno

Gan deimlio braidd yn ffol.

Ond chwerthin wnaeth Jemima

Ac felly wnaeth ei gwr

Ond nid oedd clagwydd yno

‘Roedd hynny’n ddigon siwr.

 

Dechreuodd Megan boeni

Ni wyddai ple i droi

A nesu oedd Nadolig

A dim o’i blaen i’w roi.

Meddyliodd am gael cyfri

Da pluog Thomas John

A gwelwyd un yn ormod

Ar lawr y buarth hon.

 

Fe gododd Meg ei chalon

A gwen ddaeth ar ei grudd.

A gwelodd yr hen glagwydd

Oedd newydd dorri’n rhydd.

Fe gododd bore trannoeth

A hynny gyda’r wawr

I’w gludo tuag adref

A’i gau yn saff yn awr.

 

A gyda’r bos daeth Hughie

Sy’n byw ym Mhen y Bryn,

I dalu ei ymweliad

I’r teulu dedwydd hyn.

Pwy welodd ond ‘rhen Wagi’

Yn pluo’r clagwydd blin

A hwnnw’n hanner marw

Yn neidio ar ei lin.

 

Ond chwarae teg i ‘Gwagi’

Am gymorth bach fel hyn

Ond methu peidio chwerthin

Oedd Hughie John Pen Bryn.

Fodd bynnag cafodd Megan

Nadolig hapus iawm

Bwyteodd yr hen glagwydd

Nes bod ei bol yn llawn.

                        A.B.C.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com