"Y Rhwyd"

 

Mi glywais stori ryfedd

Am lanc o ochrau’r Rhyd,

Mae’n hannu o Uwchmynydd

Adwaenoch ef i gyd.

 

Mae hwn yn gychiwr medrus

Gall hwylio yn y gwynt,

Ni chollai y Rigetta

Pe cawsai ddau gan punt.

 

Meddyliodd buasai ‘sgodyn

Yn gwneuthr pryd o fwyd

Cychwynnodd am Borth Ferin

Ac yn y fan ‘roedd rhwyd.

 

Gosododd hon yn daclus

Yn nhonnau glas y lli,

A chawell yn ei hymyl

Ac abwyd am wn i.

 

Daeth Henry yno drannoeth

Ni allai weld y rhwyd,

Aeth adref yn ddigalon

A’i wedd yn ddigon llwyd.

 

Roedd Mattie yn ei ddisgwyl,

A’r badell ar y tan,

Ond siom a gafodd hithau

Dim ‘sgodyn oedd y gan.

 

Ond pan aeth Gwilym allan,

Beth welai coeliwch fi

Ond yr hen rwyd a’r cawell

Yn myned efo’r lli.

 

Mae Gwilym yn un medrus

Ac ni fu fawr o dro,

Yn codi’r rhain i fyny

Cyn iddynt fynd ar ffo.

 

Gosododd hwy yn daclus

Yn Anol ar y lan,

Fe wyddai deuai Henry

A’i gweled yn y man.

 

Ond pan ddaeth Henry yno

Edrychai’n ddigon syn,

Beth welai yn y cawell

Ond cath fach ddu a gwyn.

 

Ni allai Henry ddirnad

O ble y daethai hi

Nes clywodd Now yn gwaeddi

‘Ble mae fy nghath fach i?’.

 

Bu raid ei thynnu allan

Ac adref aeth yn syth.

‘Rwy’n siwr nag aiff yn agos

I gawell Henry byth.

 

Os bydd yn ddigon lwcus

I osod rhwyd yn iawn

A dal cath for tro nesa

Fe fydd ei blat yn llawn.

                 Pwy tybed ?.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com