‘Nellie’

cwch 

Sion Bodlondeb

 

Mae Jennie Bodermud yn llongwr reit dda,

A mentrodd i forio ryw noson o ha’.

Yn Nellie, cwch, Sion o Fodlondeb yr aeth

A gadael Llewelyn ei hun ar y traeth.

 

R’ol tanio y peiriant fe groeswyd y don

Am gefn yr Ynysoedd yr aeth yr hen John.

Mae wedi hen arfer a morio’n y lli

A gwyr lle mae’r mecryll a phollocks di-ri.

 

Mae Sionyn yn gefnog a phres yn y dre

Pwy wyr beth all ddeillio o’r trip yma’n te,

Mae’r ty bron yn barod yn ardal y Rhiw

A genod bach del ym Modermud yn byw.

 

Pan ddaw yn Rigetta ben bore Dydd Llun

Paid mentro rhen Sionyn yn Nellie dy hun.

Rho drip bach i Jennie ymhell o’r dwr bas

Mi fentra i sofren’r enilli di’r ras.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com