"Hogia y Cyngor"

 

I Evan Bryngoronwy, anfonaf

Flwch Baco i gofio am danaf

A chofio at ‘Hogia y Cyngor’ i gyd

Sy’n mynd trwy fywyd, mor esmwyth eu byd.

 

Mae chwithdod am danoch yn Bryncroes

Rol bod yn eich cwmni mor hir

Yn gwrando, ar rai’n dweud celwyddau

A’r lleill yn dweud dim ond y gwir.

 

‘Roedd Ifan y Fforman o ddifri

A’i air oedd bob amser yn ddeddf

Ond gresyn ei fod, mewn fath gwmni

A rheini mor araf eu greddf.

 

Mi gofiaf amdanoch tra byddaf

A hoffais chwi gyd yn eich tro

Fe’ch cofiaf i gyd yn fabanod

Ond nawr chwi yw gweithwyr y fro.

 

‘Roedd John o Ben Rhiw yma’n gyson

Ac weithiau cawn gwmni Now Conion

Tyn ef am ei bensiwn mae’n wir erbyn hyn

Caiff roi llai o bwys ar ei galon.

 

Now Cyndyn, sy’n hogyn reit glyfar

Bob amser fe ddyry hwn law

Ac er fod gwaith efo’r Rowlar

Ni hoffai weld neb yn cael cam.

 

Roedd yma un arall sef Wil o Safn y Pant.

Ai ddawn fel pregethwr yn seinio trwy’r nant.

A hawdd ydoedd gwrando ar ddeudwr ffel hwn

Yn seilio’i frawddegau a’i eiriau mor grand.

 

Bydd melys fy nghofion tra byddwy

Am Ifan sy’n byw ym Mryngoronwy

Ces dri pennog ffres, a da oedd rheini

Am roddi rwdan, yn bresant i Harri.

 

Dyn mawr oedd Harri y Felin

Fel cawr roedd hwn wrth ei waith

Ei ddawn a’i fesurau i’r blewin

A’r postiau yn union drwy’r daith.

 

Mae’r gwaith wedi orffen yn daclus

Cydweithio, cydweld oedd y nod

A’r pentre yn hardd ac yn hapus

A phopeth fel mae o i fod.

                           Wil Parsal.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com