"Golygfa tua’r Gorllewin"

 

Mi welaf Fwlch Anelog

A chopa’r Mynydd Mawr

Mi welaf Fynydd Enlli

A’r Swnt yn is i lawr.

 

Mi welaf hafn Porth Meudwy

Mae’r Ystum i mi’n nes

A thonnau Aberdaron

Yn gwynnu dan y gwres.

 

Mi welaf drwyn y Penrhyn

A choed Bodwrdda Hall,

Mi welaf Siop Pencaerau

Dirgelwch yn ei chol.

 

Mi welaf Penarfynydd

Wrth droed ei fynydd llawn,

Yn syllu ar Borth Ysgo

Foreddydd a phrynhawn.

 

Mynydd Graig ddaw eto

Hen gaerfa’r cadno coch

A daw o holltau greigiau

Sisialaidd wich y moch.

 

Mi welaf Glip Gylfinir

Ar sylfaen manganese

A Mynydd Rhiw yn codi

Yn uwch o ris i ris.

 

Efallai fod yn cofio

Am dinc hen glychau’r dre

A chadw ffyrnig donnau

Porth Neigwl yn eu lle.

 

O danynt mae hen drefi

Fu gynt yn fawr eu stwr

A chlychau Cantre’r Gwaelod

Yn canu dan y dwr.

 

Mi welaf Foel Mynytho

A mynydd saethon draw.

Mi wela’r ddwy GarnFadryn

A phlant y llan islaw.

 

Efallai nag ydi’r gerdd yma yn gyflawn a bod mwy o benillion

 

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com