"Dilyw yn Aberdaron"

 

Ai’r cymylau dros Uwchmynydd

Megis byddin fler ar ffo

A throi’r tonnau ‘n swn bygythiol

Wrth ymdorri ar y gro.

Llechai’r defaid wrth y cloddiau

Cloddiau godwyd oesoedd gynt

A gwylannod fel plu eira

Ffoent i rywle rhag y gwynt.

 

Storm sy’n dod medd Wil fel proffwyd

Wrth ddrws ffrynt y Gegin Fawr

A doi mwg o’i bibell gwta

Fel colofnau glas ei gwawr.

Ie’n siwr medd Griffith Ellis

Gerddai’n araf hyd y stryd

Ni eill Senedd Genedlaethol

Ddofi dim ar aea’r byd.

 

Cyn bo hir datododd duwiau

Gwlwm holl gostrelau’r glaw

A daeth rhwd i lawr yr afon

Lliw clai coch o’r corsydd draw.

Chwyddai’r llif a daeth Huw o’r Felin

Yn ffwdanllyd gam a gwedd.

Gwaeddodd o, ‘Achubwch fy ngheiliogwydd

Neu’r Nadolig ni chaf wledd.

 

Poerai’r ddrycin ei chawodydd

Yn ddidostur dros Ben Llyn

Nes i’r Daron chwyrn yn wawdlyd

Lifo dros derfynnau dyn.

Beth sy’n bod medd llais o’r Gladstone

Llais cyffrous o lofft y ty

A daeth dilyw fel ein cosbir

Byd digapel brwnt a hy.

 

Ebai William Jones o’r Dolfor.

Dilyw ydyw coelwich fi

Nid oes enfys yn y nefoedd

Dim ond arwydd mwy o li

Doed y crydd a’r gof a’r seiri

I wneud arch a’n ceidw’n fyw

Onide fe’m cipir ymaith

Megis deilen ddiwerth wiw.

 

Na medd Henry Lloyd mewn protest

Callach awgrym gennyf sy

Rhowch frws llawr i bob pen teulu

I amddiffyn drws ei dy.

Dyna wneuthum i ers oriau

Nes i gyrn ddod ar fy llaw

Brwsio, dwrdio, chwysu, brwydro

Cadw’r drws rhag mintai’r glaw.

 

Ai’r cymylau dros Uwchmynydd

Fel gorffwyllog lu ar ffo

A throi’r tonnau’n riddfan chwerw

Wrth ymguro ar y gro

Llechai’r defaid wrth y cloddiau

Dawnsiai’r wyn saith mis yn gynt

A’r gwylanod llesg ddihangent

Rhywle, rhywsut rhag y gwynt.

 

         Perthynas Pell i Noah ( John Jones Cefn Coch).

 

 

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com