"Clagwydd Bodermud"

 

Mae Elwyn Dermud Isaf

Yn ffermwr cefnog iawn,

Maen gweithio ddigon diwyd

O fore hyd brynhawn.

 

Mae ganddo ieir a gwartheg,

A defaid ac wyn bach,

Ac yr oedd ganddo glagwydd

Yn nofior dwr yn iach.

 

Ond mentrodd yr hen glagwydd

I lawr ir iard am dro,

Daeth Wil Ty Lon mewn modur,

Ai daro medda fo.

 

Bu farw yr hen glagwydd,

Roedd yno alar mawr,

Ar gwyddau yn anfodlon

Heb hwn iw sathrun awr.

 

Ond fe ddaeth Martha ir adwy,

Roedd clagwydd ganddi hi,

A gwerthodd hwn i Elwyn

Reit rad mi greda i.

 

Mae Helen siwr o anfon

Y bil i Wil Ty Lon,

Neu roi ryw syniad iddo

Faint gostiodd ar y ffon.

 

Tybed wnaiff hwn sathru

Y gwyddau hyn yn syth?

Rhaid aros i gael gwybod

Nes codant hwy or nyth.

 

Mae rhyw hen air yn dwedyd

Mae son am hyn drwyr sir

Mai fel bo dyn boi lwdn

Neui glagwydd hwyrach wir.

 

Os felly mae yn berig

Bydd Wil Ty Lon yn rhoi,

Ryw wydd bach at Nadolig

I Helen, El a Ioi.

                Anadnabyddus.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com