"The Soldier but Unknown"

 

Wrth ddychwel tua’r trenches

Un bore tawel braf.

Mi glywais lais yr adar bach

Yn sibrwd dod mae’r haf.

 

Es yn fy mlaen yn frysiog

A gwelais groes bach bren

Ac ar y groes roedd soldiwr cap

A seren fechan wen.

 

Pwy bynnag oedd y milwr

Orweddai yn y fan

Fe safodd dros ei wlad fel dwr

Mae wedi gwneud ei ran.

 

Oedd ganddo gartref tybed

Am hynnu nid oedd son.

Cans hyn yn unid ddwed y groes

The soldier but unknown.

 

Ac ar y groes roedd sgrifen

Ond enw nid oedd son

Cans hyn yn unig ddwed y groes

The soldier but unknown.

 

Mae’n awr mewn gwlad o heddwch

Am ryfel nid oes son

Pan eilw Duw i ddweud ei farn

The soldier will be known.

  ~~~~~~~

 

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com