"Tynnu Llo"

Buír llencyn Eic yn tynnu llo

O fuwch yng Ngharreg Lefain

A rhaid i mi ei ganmol o

Fel ffarier o hyn allan.

 

Nid oedd y ffermwr Jack ar gael

Fel mae y pethauín digwydd

Y wraig ei hun, aír fuwch yn wael

Daeth Eic a bu bodlonrwydd.

 

Y fuwch oedd druan erbyn hyn

Yn tuchan dros y beudy

Ar llencyn Eic yn spioín syn

Aíi goesau bach yn crynu.

 

Pa beth a wnaf, medd gwraig y ty

Maeír fuwch mewn cyflwr enbyd

Rhaid i mi gyrchu cortyn cry

A halioín galed hefyd.

 

Ac meddai Eic, er mod iín wan

Mi wnaf fy ngorau i chwi

Rhaid mynnu cael y llo iír lan

Ei golli fuasaiín biti.

 

I gyrchu rhaff yr aeth y ddau

Roedd pethauín gwella rwan

Ac Isaac hefyd yn cryfhau

Roedd coesauír lloín dod allan.

 

Fe rwymwyd rhaff am goesauír llo

A dyma ddechrau tynnu

Ni fu ond eiliad nad oedd o

Yn glap ar lawr y beudy.

 

Wrth gloi y stori dwedaf hyn

Os byddwch mewn amgylchiad.

Ewch at rhen Eic o Ael y Bryn

Cynorthwy gewch mewn eiliad.

                                          R N.

~~~~~~~

 

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com