"Nos Sadwrn II"

Wel heno bydd hi allan

Rhown sbri reit dda ynte

Bydd Jack o Garreg Lefain

Yn chwil yn dod or dre.

 

Awn gyntaf ir Black lion

Ac yfwn am rhyw awr

A wedyn ar ein hunion

I westy Penlan Fawr.

 

Ac meddwn wrth y waiter

Maech cwrrw fel y dwr

Men rhaid mynd am y Mitre

Neun syth i westyr Twr.

 

Ta waeth ir Twr yr aethom

Bydd yno bobl glen

Ar Waafs yn gwenu arnom

Rhai ifanc a rhai hen.

 

Ar amser ddaeth i fyny

Fe darodd naw or gloch

Ar hogiaun dechrau canu

Ar ol y cwrrw coch.

 

Yn awr bydd rhaid gofalu

Am ddal y bws mewn pryd

Nid hawdd fydd cofio hynny

Rol bod yn yfed cyd.

 

Rhaid cofio mae dychymyg

Ywr gan sydd gen in awr.

Os af ir dre maen debyg

Yr af i Benlan Fawr.

 

Ond rhaid cofio wedyn

Bod diod heddiwn ddrud

Ac arian yn y cwdyn

Yn mynd yn llai o hyd.

                            R N.

~~~~~~~

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com