"Y Stampid"

Rol cinio Gwyl Sant Steffan

Daeth galwad ar y ffon

I Rhian gwraig Bodwyddog

"Maer gwartheg ar y lon"

 

"A myned maent fel mellten

I lawr am Bont Ty Rhyd,

Nid dwy neu thair ohonynt,

Ond degau-am stampid.

 

Pan basient heibio Tryfan

Iw got y rhuthrodd Vaughan,

A ffwrdd ag ef trwyr caeau

Iw dal i lawr y lon.

 

Ond er ei "rugby training"

Ni chafodd flaen ar rhain,

Yn ol ir lon fe ddringodd

Dros wifren, clawdd a drain.

 

Ac yna cafodd syniad

Wrth ymyl Pont Ty Rhyd-

"Caf fenthyg beic gan Robat

Feu daliaf nhw i gyd"

 

Pan oedd yn ymyl Blawdty

Daeth Wil mewn tymer gas,

A Dei a Gruffydd Owen

A Rheinallt Jos y gwas.

 

Ond er y dynion cryfion

Ar gyrru fel y gwynt,

Ymlaen yr ai y gwartheg

A hynnyn gynt a chynt.

 

Fe basiwyd Siop Pencaerau

Tyr Efail hefyd do,

Air Morris bach trwyr ffosydd

A Wil bron mynd oi go.

 

I lawr am allt y Geufron

Y gwibiair gwartheg ffol,

Ar cowbois ar eu holau

Heb obaith troi yn ol.

 

Or diwedd fe ddaeth blinder

I leddfur gwartheg ffol,

Troi mewn wnaeth rhai ohonynt

I orffwys ar y ddol.

 

Ymlaen yr aeth y gweddill

Am Morfa Mawr ar ras,

A Wil yn dal i ddilyn

O hyd mewn tymer gas.

 

Daeth diwedd ar yr helynt

Rol rhedeg bron i awr,

Fe lwyddodd Wil iw pasio

Yn ymyl Morfa Mawr.

 

Au troi yn ol am adref

A wnaethrhen Wil yn syth,

Yn wirroedd wedi meddwl

Na ddaliair gwartheg byth.

 

Yn araf iawn cychwynwyd,

Yn ol am adref nawr,

Y gwartheg yn glafoerio

Au traed mewn poenau mawr.

 

Y dyrfa yn cynyddu

Wrth nesu tue thre

Daeth rhai o gaeaur Penrhyn

Ar lleill- wyr neb o lle.

 

Cyrhaeddwyd fferm Bodwyddog

Rol teithio araf iawn,

Ac ar ol rhai trafferthion

Feu cafwyd hwy i mewn.

 

Wel dyma wers i William

I gau y giat yn dynn,

A pheidio beio David

Am ddigwydd peth fel hyn.

 

Cynghorwyd ef i brynu

Giat sydd yn cau ei hun,

Rhag digwydd hyn byth eto

I dorri ar hedd Pen Llyn!

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com