Diriwiad yn y Rhiw.

Nid wyn nabod wynebau - yn y Rhiw

Lle maer iaith mor denau,

Wedi mynd i gyd y mae

Y werin or hen erwau.

 

Gwn am gyfnod amgenach - a dyddiau

'R hen erwau yn loewach,

Oherwydd yn gynharach

Yno bum yn hogyn bach.

 

Cofiaf nain pan oedd heini - un orwych

Am fara a chorddi,

Ba ryfedd i mi brofi

A mwynhau ei menyn hi.

 

Heddiw nid oes arwyddion - diddanwch

Hen dyddynod gwynion,

Na golwg or trigolion

Yn rhodioi lawr ar hyd y lon.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gwerthu'r Hen Gartref.

Gwn y gallwn fod gallach - a gwrthod

Gwerthu, beth sydd sobrach

Na hogyn y bwthyn bach

Heb allwedd iddo bellach ?

 

Gwerthwyd aelwyd y dwylo - yn wastad

A fu'n estyn croeso:

Dyma drist fydd mynd am dro

A mam annwyl ddim yno.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Barddoniaeth gan Mr Gwilym Hughes, diolch yn fawr iawn.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com