Porth Neigwl.

Porth Neigwl, parth anhygar,--fan affwys,

Safn uffern ystrywgar ;

Hwrdd twrdd ton beisdon y br,

Niwlog erch, anial garchar.

 

Lle gerwin, hylla gorog, - terwynllais,

Taranllyd ddygyfor ;

Ni ryth dryghin y min mr,

Nawdd i long ni ddeil angor.

 

Ei safn nodawl sy ofnadwy, - a chroch,

Ei chrychaidd ryferthwy ;

O gwna i thwrdd gwrdd, ai gorddwy

Lid les mawr, gwneled lais mwy.

 

Bloeddied, ystormied ei sturmant glau fawr

Glafoeried ewyngant ;

Llafared ei llifeiriant,

Rhed y mr hyd ei mant.

 

Cyhoedded ar led oer li ai hudgorn,

Ei hadgas draethelli ;

Eled sain ei hadsain hi,

Ai bonllef heibio i Enlli.

 

Ein llongwyr ni ollyngant eu llestri,

Ei llais drwg pan glywant,

Eu cedyrn longau cadwant

Ar y dwr, ir Road hwn nt.

 

Goleu ar y Rhiw neu Gilan fyddai

Foddus, fuddiol amcan ;

Tŵr eglur, tŷ rhywioglan,

Aelwyd teg, i gyfleu tn.

 

Neifion fo ar dywyll nifwl geidwad

Gydai dridaint swmwl ;

Bob nos a dydd, dywydd dwl,

Yn agos i Borth Neigwl.

 

Safed ar dn, was ufudd a bloeddied,

Bo llwyddiant iw rybudd ;-

Cadwch draw, rhag braw, rhwyg brudd,

Gythryblus, gwae a thrabludd.

 

Ei chynllun, le trochionllyd, - ni fedraf

Adrodd yn fy mywyd ;

Iddi ceir, mal y deiryd,

Anair gan bedair ban y byd.

 

Goffrom yw Ewrop ac Affrig, - wrthi

Erthwch mae Amerig ;

O geill hudon golledig,

Tyn Assia i ddalfa ddig.

 

Mae darpar, llachar wawl llon ar Enlli,

Eirianllawr uwch eigion ;

Gyr olau, ar brydiau bron,

Er oerddu nos, ir Werddon.

 

Unlliw foth lewyrech Enllif, - ar wen haul

Arwain hynt y morllif ;

Dy olau uwch y dylif,

Gyfenwer "Lleuer y llif."

 

Lluserndwr, bentwr di bwl anfon wawr

Yn fwyn ac yn fanwl ;

Fellyr hir gedwir o gwl

Safn agos ёofn Neigwl.

 

Er iddo wrychio or achos, - dwrdio,

Ai daerder aniddos ;

Pryd tymestlog, niwliog nos,

Prudd ing, para i ddangos.

                                Ieuan Lleyn.

~~~~~~~~~~~~

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com