Can y Butcher

Hen gariwrs lon newydd a glywsoch chwi son,

Am sgarmes y butcher wrth fynd hyd y lon.

Nid wiw imi waeddi na llefain yn groch,

Rhag digio Talafon ac Ifan Plas Coch.

 

Yfasant or cwrrw ar gwirod yn hy,

Wrth fynd yn y bore yn nhafarn Ty Du.

Ond wrth ddyfod adre caed dogn rhy fawr,

Nes aeth car y butcher ai wyneb i lawr.

 

Y cerbyd ar harnes aeth allan o drefn,

Ar gost yw anhraethol iw dalu drachefn.

Mae Mrs yn gaddo hin erwin o hallt,

Os byth ceith hi afael ar Ifan Penrallt.

Bydd croen ei fochaun gripiadau i gyd

Am fedwwi efor butcher yn nhafarn Y Rhyd!!!!

~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mr E Morris am y gan yma.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com