Can i gor Rhiw (oddeutu 1914)

Mae yma gor o fawrion yn y plwyfi hyn yn wir,

Os nad y nhw ran hynny iw mawrion yr holl sir

Mae Nico bach Bryn goleu yn canun swynol iawn,

A Madam Patti hithau yn canu trwyr prydnawn.

 

A Whiteross annwyl hefyd, a Florence nighting Gale

Ond nid yw Guto Butcher yn cael dim gwerth o sel.

Mae yma fwl y daran yn cordio yn y Bass,

Ar pryfyn bwlyb yn chwythu ac weithion braidd yn gas.

 

Mae Gin Gin ynddo hefyd yn canun gryno iawn,

A Johnny Penny Reading yn dangos ei fawr ddawn,

Mae Stalwyn y gymdeithas ai lais fel taran groch

A Jack y nico bengoch a Hugh o Abersoch.

 

Mae yno fassar arall mae ganddo lais yn stor,

Ai enw rwyf yn meddwl yw Eos Mawr y Mor.

Mae yno un soptano or Garth neu Trip y Rhiw

Maen canu, ac yn caru bob nail ond dyw hin driw.

 

Mae driw bach yn y canol yn selog ac yn driw

Ar Lordes fawr yn fwy na neb or Rhiw,

A hithau y gornchwiglen yn cornio hyd y llawr,

A Lowri Sian Pencaerau dyw hi yn canu fawr.

 

Mae canu bob nail noson a hynnun gyson iawn

Maent dechrau hwylio yno, yn gynnar y prydnawn,

Ar lle y cyrchir iddo yw cwt hen Nico Lleyn

Mae swn ei lais yn hornio bron syfrdannu dyn.

 

I Eisteddfod fawr Rhosirwaun yr ant i gyd rhyw awr,

Wel tendiwch gael eich curo y chwi y Bobol Fawr,

Peth cas fuasa clywed ym mro ac ardal Rhiw,

Fod Nico wedi colli y gwpan hefoi griw!!!!!

~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mr E Morris am y gan yma.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com